Hold hjulene i gang, vi trenger det mer enn noensinne! Jo flere bedrifter og prosjekter vi klarer å holde i aktivitet, jo større er mulighetene for å lykkes i etterkant. Fylkeskommunen, kommunene og andre må nå lete dypt i skuffen etter oppdrag som kan skape aktivitet hos bedriftene.

Klarer vi det vil vi ha større mulighet til å lykkes i etterkant. Alle bedrifter i alle bransjer som leverer varer eller tjenester til det offentlige trenger drahjelp nå. En av dem er elektrobransjen.

Det er flere eksempler på dette, blant annet i regionale krisepakker. Innlandet fylke foreslår tiltakspakker, med bl.a. 7 millioner til bedriftsintern opplæring og kompetanse. Samt ekstra midler til fylkesvegene, etablering av tilskudd til ladeinfrastruktur for Elbil har en søknadsramme på 4 millioner og 20 millioner til identifiserte tiltak til vedlikehold av egen bygningsmasse.
Det er viktig at også kommunene ser på muligheter for å igangsette planlagt aktivitet tidligere.

Å bruke offentlige innkjøpsmakt til å holde hjulene i gang vet vi virker. I de ukene og månedene vi nå går inn kan det derfor være et sterkt signal til næringslivet at det offentlige ikke bare opprettholder sine planer, men også får mulighet til å forsere planlagte anskaffelser på viktige samfunnsområder.

Landet vårt er godt rigget til å håndtere dette. Vi er gode på offentlige anskaffelser i Norge. I tillegg har stat, kommune og næringsliv i mange år samarbeidet om å øke innovasjons- og næringslivseffekten av offentlige anskaffelser. Utfordringen nå er å finne gode tiltak som også virker kortsiktig. Offentlige anskaffelsesprosesser tar jo ofte litt tid å rigge. Her kan flere av oss være kreative.

Et umiddelbart tiltak er at man greier å tildele kontrakter som allerede er kunngjort. Det kan ikke være noe alternativ å avlyse utlyste kontrakter eller bestillinger. Det er bedrifter som vil kunne klare seg gjennom krisen dersom de får den kontrakten som var tiltenkt.

Vi ber derfor om følgende fra våre lokale kommune- og fylkespolitikere:
• fremskynde vedtatte vedlikeholdsoppgaver på veg og/eller bygg
• sikre tilstrekkelig kapasitet og fremdrift innenfor byggesaksbehandling slik at planlagte og påbegynte prosjekter kan komme ut i markedet raskest mulig
• sikre at tilbudskonkurranser gjennomføres uten forsinkelser og avbrudd
• legg frem en utfyllende gjennomgang av planlagte bygge- og vedlikeholdsprosjekter som kan klargjøres for gjennomføring