Skal man klare å ivareta de kamper som er vunnet og samtidig kjempe frem nye, må man stemme på venstresiden i norsk politikk. Det er vårt utgangspunkt. Men; da må man absolutt (!) ikke blande det sammen med partiet Venstre. Da kan man se seire gå tapt!

Vi legger bak oss et ekstremt krevende år for veldig mange. Vi har sett køene utenfor fattighuset i Oslo, vi har sett mange lokalt i Vestre Toten bruke Frelsesarmeen og vi har sett en rekordhøy arbeidsledighet. Alt dette fordi folk har mindre å rutte med eller har mistet jobben med stabil inntekt.

Med det bakteppet burde framkjempa, sosiale goder få ligge i fred. Det skulle man tro var helt åpenbart. Men nei da. Det samme partiet som ga Erna Solberg flertall for kutt i feriepenger på dagpenger angriper nå arbeidsfolks sykelønn. For man skulle tro der andre har sett økende forskjeller og krevende hverdag for helt vanlig folk, ville man heller løst dette. Likevel ønsker Venstre å fjerne sikkerhetsnettet vårt. Og begrunnelsen er blant annet at er du syk «skal du kunne betale litt selv», uten en eneste refleksjon over hvorfor folk må ty til Frelsesarméen og fattighuset.

En slik drastisk endring i sykelønn vet man vil bidra til at flere syke drar på jobb, og det vil man enkelt kunne finne ut av hvis man ser på vår egen historie, men også andre land der dette er utprøvd av høyresiden. Dette er smått arrogant etter et slikt kriseår vi har lagt bak oss, og pandemien vi fortsatt står i.

Arbeidsfolk skal ikke måtte betale avgift på sykdom.

Så om ikke dette var nok, har de også vedtatt at den viktige ordningen med avtalefestet pensjon (AFP) til arbeidsfolk skal miste det statlige bidraget på millionløp. Her har Venstre i åtte år bidratt til at de rike får større andel av kaka, og så skal de i tillegg fjerne en rettighet som sikrer arbeidsfolk en god pensjon? Da AFP ble en rettighet i sin tid var dette tiltenkt sliterne i arbeidslivet. Og nå vil Venstre fjerne staten fra spleiselaget. Da vil ordningen bli vesentlig dyrere og det vil selvfølgelig svekke tariffavtalene, ettersom partene må ta en større andel hver seg. Dette er fagforeningsknusing satt i politisk system.

Samtidig vil det kunne føre til at flere skyves over på uførepensjon i NAV-systemet, ettersom dette blir eneste utvei dersom man ikke har opptjent alderspensjon.

Vår oppfatning er med andre ord at uten det statlige bidraget, vil det ikke være nok økonomi til å holde denne rettigheten økonomisk gående, og mange vil miste en viktig rettighet arbeidsfolk selv har kjempa frem.

Venstre har også i sin samarbeidsplattform med Høyre, FrP og KrF et punkt der de anerkjenner uorganiserte arbeidstakere. Men det står ingen verdens ting om de anerkjenner uorganiserte arbeidsgivere. Så da må vel konklusjonen være at det som gjør forskjellene små og mulighetene store for arbeidsfolk må bort, ifølge Venstre.

Årets valg står konkret på om man ønsker å jobbe videre med de rettighetene vi har kjempa frem, eller kutte dem helt ut slik de borgerlige ønsker. Venstres blad fra munnen under landsmøtet fremstår i hvert fall i våre ører som både usosialt, urettferdig og umusikalsk – dessuten helt utdatert, til tross for at partiet hevder å være både liberalistiske og nytenkende.

Godt valg!