(RINGSAKER BLAD): Borebåten og flåten forankres med fire anker i kryss og hvert anker er festet med en wire fra fartøyet til ankeret. Posisjonen til hvert anker er markert med en rød blåse. Markeringene kan ligge så mye som 150 meter fra selve båten/flåten, melder Nye Veier i en pressemelding torsdag.

– Sikkerhet har alltid vår høyeste prioritet. Vi ber derfor om at alle som ferdes på Mjøsa holder god avstand til MS Borebas og flåten med borerigg, slik at vi unngår uhell, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Grunnforholdene har stor betydning for valg av endelig trase, brukonsept, byggetid og kostnad. Den nye brua skal ha fire kjørefelt og tilfredsstille kravene til 110 km/t. Motorveibrua er planlagt å krysse Mjøsa sør for dagens bru.

– I dag vet vi ikke hvor det er best å bygge den nye brua. Derfor undersøker vi nå grunnforholdene i en bred korridor for å få mest mulig kunnskap om grunnforholdene. Endelig vedtak for hvor motorveibrua skal bygges kommer først når reguleringsplanen vedtas i 2021, sier Moshagen.

Målet er at den nye motorveibrua over Mjøsa skal stå ferdig i 2025.

– Grunnundersøkelsene er starten på en lang og omfattende prosess. I august i år kommer planprogrammet, som beskriver hva som skal utredes og tas hensyn til i reguleringsplanen, ut på høring. Videre skal vi ha med oss totalentreprenøren som blir valgt for å bygge brua på selve detaljutformingen og reguleringsarbeidet. Dette skjer først på nyåret, og da kommer det også nye muligheter for medvirkning for alle parter, ved at reguleringsplanen blir lagt ut på høring. Vi arbeider for å få vedtatt reguleringsplanen i 2021 og planlegger med byggestart i 2021, sier Moshagen.


MS Borebas og flåten med borerigg skal arbeide med grunnundersøkelser i hele sommer. Ny Mjøsbru inngår i utbyggingen av E6-strekningen Moelv – Lillehammer – Øyer. Strekningen er 44 kilometer og skal bygges som firefelts motorvei med 110 km/t.