Høie: – Vedtaket i Helse Sør-Øst er at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) uttaler til Hamar Arbeiderblad at han er klar på at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) uttaler til Hamar Arbeiderblad at han er klar på at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Foto:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) står fast ved vedtaket som sier at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.

DEL

Det sier Høie til Hamar Arbeiderblad.

– Vedtaket i Helse Sør-Øst er at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Du må snakke med dem om hvilket område som kommer inn under denne definisjonen, uttaler Høie til HA, og viser til vedtaket fra mars 2019.

Han understreker at ingen av de eksisterende sykehusene i Gjøvik, Lillehammer, Elverum og Hamar er ekskludert fra å være det andre akuttsykehuset.

– Det er ikke tatt beslutning om hvilke sykehus som skal ha hvilke funksjoner. At det er kamp om akuttsykehuset er en del av demokratiet. Her skiller ikke Innlandet seg fra resten av landet, sier Høyre-politikeren til avisa.

Sykehussaken

Helse Sør-Øst vil ha ny styreleder for Sykehuset Innlandet (SI). Anne Enger trekker seg etter fire år.

Mange spekulerer i om dette beror på uenighet med Helse Sør-Øst om hvor nytt hovedsykehus i Innlandet skal bygges. Enger er tydelig på at dette må ligge ved Mjøsbrua.

Helse Sør-Øst avgjorde i januar 2019 at det skal utredes et nytt hovedsykehus for Innlandet. I vedtaket nevnes lokalisering nær Mjøsbrua. Dette var gjenstand for diskusjon i styret.

Lokaliseringen ved Mjøsbrua har vært et premiss for enighet etter årevis med utredninger om ny sykehustilbud i Innlandet. Fredag 31. januar la Helse Sør-Øst fram en rapport der denne lokaliseringen ikke er nevnt. Det har skapt usikkerhet politisk, faglig og i styret i SI.

Helse Sør-Øst vil også ha endringer ved dagens sykehus (Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Elverum). Ett av disse skal være et stort akuttsykehus. Et blir sykehus for planlagt behandling. De to andre blir "degradert" til lokalmedisinske sentre.

Hvilke sykehus som skal ha hva, avgjøres av styret i Helse Sør-Øst 25. juni i år.

Høie avviser overfor HA at det er uklarhet i vedtaket om framtidig sykehusstruktur i Innlandet.

– Jeg synes vedtaket er veldig klart. Det finnes de som vil tolke det annerledes, men hovedstrukturen er ikke uklar, sier han.

Høie ønsket ikke å uttale seg om Anne Engers avgang som styreleder i Sykehuset Innlandet.

Artikkeltags