– Vi har hele tiden sagt at vi er kontinuerlig åpen for å justere reglene knyttet til karantenehotell. Vi jobber nå med ytterligere justeringer av de reglene, sa Høie i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Vi vil komme med justering av reglene for karantene ganske raskt, varslet han.

Ordningen med karantenehotell skaper forvirring og frustrasjon og ble innført for raskt, mener Fremskrittspartiets Åshild Bruun-Gundersen.

– Mange forstår ikke hva som er den reelle forskjellen med hvor man sitter i karantene, så lenge man ikke er i kontakt med andre, sa hun.

Forskjell på eie og leie

Stortingsrepresentanten fremholdt også at skillet mellom et leid og et eid hus ikke er smittevernfaglig begrunnet.

Høie bekreftet at regjeringen «jobber med» forskjellen på eie og leie. Men han hadde også en advarsel:

– Det å komme til Norge på besøk og bo hjemme hos noen andre, vil ikke være et egne karantenested, sa han.

– De færreste av oss har hus som gjør at vi kan tilby folk på besøk en mulighet til å bo med å holde god avstand i ti dager.

Ikke nødvendig med utvidede åpningstider før jul

Verken arbeidsgivere eller arbeidstakere i varehandelen mener det er nødvendig å utvide åpningstidene i butikkene av smittevernhensyn, ifølge helseministeren.

– Erfaringene fra påsken og ellers er at de har gode systemer, og de ønsker ikke å pålegge ansatte å jobbe ekstra, sa helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Tidligere på dagen anbefalte Folkehelseinstituttet at det ble utvidede åpningstider for matbutikker og alkoholsalg før jul. Onsdag formiddag møttes partene i varehandelen, samt næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), for å diskutere problemstillingen.

– Butikkene har åpent mye mer enn vanlig før jul uansett. Det aktuelle var å holde åpent søndag 27. i tillegg, men det mener de ikke er nødvendig, sier Høie.

Fakta om regler for karantene og karantenehotell


* Alle tilreisende til Norge skal være i karantene i 10 døgn. Unntak gjelder bare visse områder i Norden og Europa med tilstrekkelig lav smittespredning.

* De som kan dokumentere et leieforhold i Norge eller har et annet egnet oppholdssted, kan nå slippe karantenehotell. De nye reglene gjelder fra etter helgen.

* Man må kunne dokumentere at karantenereglene følges. Det kreves et eget oppholdsrom, kjøkken og toalett, og man må unngå nærkontakt med andre.

* Personer fra samme husstand som reiser sammen til Norge, kan være i karantene på samme oppholdssted.