Helseminister Bent Høie (H) opplyser til NRK at det vil bli innført nye nasjonale tiltak i løpet av neste uke med mål om å holde R-tallet under 1.

– Nå har vi et R-tall på 1,3. Det betyr at smitten øker veldig raskt. Hvis det får lov til å fortsette gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvenser for mange mennesker som blir alvorlig syke og må på sykehus. Helsetjenesten vår vil bli alvorlig overbelastet, sier han til NRK.

Det siste døgnet er det registrert 689 koronasmittede i Norge. Det er 190 flere enn dagen før og 348 flere enn samme dag i forrige uke.

Tidligere denne uken sa Høie at de økende smittetallene kan være starten på en tredje bølge, og at det derfor trolig ville bli innstramminger i de nasjonale tiltakene.

Koronautbruddet i Norge

  • 632 koronadødsfall er meldt til Folkehelseinstituttet (FHI). Aldersgruppen med flest dødsfall er personer som er 80–89 år gamle, og 53 prosent av alle døde er menn. FHI presiserer at det ikke alltid er mulig å vite om pasienten har dødd av eller med covid-19.
  • 27. desember 2020 ble første koronavaksine satt i Norge. Til nå har ingen personer mottatt første dose, og ingen har mottatt andre dose.
  • Til nå er det påvist 1537 tilfeller av den britiske virusvarianten i Norge, og 87 tilfeller av den sørafrikanske varianten.
  • 73.285 personer har siden februar i fjor fått påvist smitte av koronaviruset i Norge, viser Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) torsdag. 3.916.635 tester var fram til onsdag utført i landet.
  • Gjennomsnittsalderen til dem som har fått påvist smitte, var onsdag 37 år. Det er 39.224 menn som har fått påvist smitte, og 34.061 kvinner.
  • Smittetallet, eller R-tallet, sier hvor mange en smittet person smitter videre. Siden siste uke i februar har R-tallet vært på 1,3, ifølge FHI.
  • 111 koronapasienter var torsdag innlagt på sykehus. Det er seks flere enn dagen før.
  • Pasientene fordeler seg slik på helseregionene: Helse Midt-Norge 3, Helse nord 8, Helse sør-øst 92 og Helse vest 8.
  • 18 pasienter fikk torsdag behandling i respirator. Det er fire færre enn dagen før.
  • I alt 514 pasienter hadde fram til onsdag vært innlagt på intensivenhet.

(Kilder: Helsedirektoratet, FHI)