– Før vi innførte de strenge tiltakene, så smittet hver person i Norge med korona i gjennomsnitt 2,5 andre personer. Hvis denne utviklingen hadde fått lov til å fortsette, så hadde vi sannsynligvis i dag vært i samme situasjon i Norge som vi ser i enkelte land ellers i Europa, sa helseminister Bent Høie på mandagens pressekonferanse.

Regjeringens mål var at hver smittet skulle smitte maks én annen person.

– Nå viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at hver koronasmittet i Norge sannsynligvis smitter i gjennomsnitt 0,7 annen person. Det betyr at vi har fått koronaepidemien under kontroll, sier Høie.

Følger råd

Sykehusene kan nå planlegge for mer normal drift og mer planlagt behandling, der dette er mulig. Mange sykehus har måttet omstille for en ekstraordinær situasjon som følge av koronautbruddet.

– På samme tid må vi videreføre arbeidet med å bygge opp intensivkapasiteten med tanke på at vi fortsatt har en koronaepidemi, sa Høie.

Han rettet en stor takk til alle nordmenn som følger myndighetenes råd.

– Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak, og det overtaket må vi beholde, sier Høie.

14.000 smittede

Folkehelseinstituttet beregner at det er drøyt 14.000 koronasmittede i Norge. Det utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

5755 personer i Norge har fått påvist koronaviruset.

Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. Folkehelseinstituttet (FHI) har nå gjort analyser der det samlede antall smittede, inkludert både de som er smittet og de som har vært smittet, nå er beregnet til 14.146.

– Det er vesentlige lavere enn det som er beregnet tidligere, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI, under presentasjonen av tallene.

Hun pekte også på at framskrivingstallene – hvis smittetallet på 0,71 fortsetter – viser at antall sykehusinnleggelser de nærmeste tre ukene også vil ligge langt lavere enn først beregnet.