Lørdag 6. april var det stor stemning på Youngstorget. «Natur og ungdom» sto for et arrangement med musikk, taler og gratis kake, mens Arbeiderpartiet holdt årsmøte i nabobygget. Det var blitt kjent at de ville la oljen i Lofoten, Vesterålen og Senja ligge, og ungdommen var i seiershumør, mens jeg tenkte at: Vi får vel se. Nordområdet er langt fra fredet, og det er full fart på olje- og gassfronten for øvrig. Regjeringa vår fører en offensiv oljepolitikk til tross for trusselen som henger over verden og næres gjennom utvinning og bruk av denne varen. Grunnet sterke og tydelige protester fra barn og unge, var det nok strategisk klokt å vise velvilje, eller i alle fall late som. Av erfaring vet jeg at upopulære saker utsettes heller enn avvikles.

Det varte ikke lenge før nyheten falt, midt i sommerferien, kan hende med håp om at da følger ikke folk like mye med. DA beretter 18. juli at et tysk oljeselskap har blitt gitt letelisens ikke i, men like sør for Lofoten. Allerede i oktober tar arbeidet til. Lisensen ble utdelt i 2016 etter en ordning kalt TFO: Felt, som har vært del av tidligere konsesjonsrunder uten å bli satt i produksjon, bys i neste omgang fram på gullfat. Nye utlysningsrunder er unødvendige, selv om dette er i direkte strid med Stortingets vedtak om å forvalte norske havområder etter en helhetlig, økosystembasert modell. Når et område først er definert som TFO, er alle hindringer fjernet selv om naturkunnskap og klimahensyn taler tvert imot.

Som ikke det i seg selv er galskap nok, sponser Staten 78 % av oljeselskapenes lete-kostnader iflg. Bellona. Det tyske selskapet får omtrent 4/5-deler av sine utgifter rett i lomma ved hjelp av norske skattekroner! Det har ingenting å si om resultatet blir funn som kan klinge forsiktig kassa og gi litt tilbake. Dermed forsvinner store summer ut i ingenting. Denne molbopolitikken kalles klima-ansvarlig og økonomisk lønnsom. Landet vårt styres med bind for øynene. Over hele kloden, ja også her, erkjenner politikere at utslippskutt er nødvendig, ja, stadig flere vil si påkrevd. Dermed kommer olje- og gassvirksomheten vår raskt til å bli ulønnsom. Hvor store ressurser skal sluses inn i en synkende sektor heller enn at det satses der det virkelig gjelder? Til omlegging og forbereding i møte med vår utfordrende framtid.

I kampen for klimaet må vi stå sammen, vi litt slitne, som av smertelig erfaring har mistet troa på politikk slik den fungerer i dag, og dere med ungdommelig overmot og kraft.