Torsdag 20. oktober kl. 1600 - 2100 og lørdag 22. oktober kl. 1000 - 1500 arrangerer Bilia Gjøvik (Hunndalen) hjulskift, hvor all inntekt går til Frelsesarmeen Gjøvik og Toten. Dette blir kjærkomne inntekter for Frelsesarmeen.

– Jeg fikk en hyggelig henvendelse fra Bilia for noen få uker siden hvor de informerte om dette, og jeg måtte bare takke ja med glede, sier leder for Frelsesarmeen Gjøvik og Toten, kaptein Magne Berg.

Han forteller at Frelsesarmeens rolle i hjulskiftet er å gjøre ventetiden hyggelig for kundene. - Den ventende kunden skal få noe å drikke og spise, og vi slår gjerne av en prat.

Frelsesarmeen har stadig større pågang fra folk som trenger hjelp. Dette koster, så pengene fra dette flotte tiltaket er et viktig bidrag i arbeidet på Gjøvik og Toten. Frelsesarmeen driver ulike aktiviteter og tilbud på tvers av alder. Det som er mer direkte rettet mot sosial nød, er matutdelingene på Lena, Raufoss og Gjøvik, og det er disse som vil motta penger fra hjulskiftet torsdag ettermiddag og kveld 20. og lørdag 22. oktober.

– Vi mottar hele beløpet, med fratrekk av merverdiavgiften, så dette er absolutt et hjulskift med utvidet mening, sier Magne Berg. Han håper å se mange som skifter til vinterdekk disse to dagene.