Gå til sidens hovedinnhold

Hjørnesteinsbedriften som nektet å dø

oa mener

Hunton Fiber AS nyter godt av økende klimabevissthet også i byggindustrien. Det er nærmest en ny vår for den tradisjonsrike Gjøvik-bedriften, som første gang passerte en halv milliard kroner i omsetning i koronaåret 2020. Dette i et år der innkjøringen av den nye fabrikken i Skjerven skog virket negativt inn på selve driftsresultatet med et betydelig antall millioner kroner. Årsresultatet etter skatt havnet likevel på snaut 25 millioner.

Nå er fabrikken på Skjerven godt i gang, og nye ansatte under opplæring til å iverksette døgnets sjette skift for å møte etterspørselen etter trefiberplater, som fortsatt produseres i fabrikken der Hunnselva tar sin siste sving før utløpet mot Mjøsa.

For 30 år siden var situasjonen en helt annen. Hjørnesteinsbedriften slet tungt gjennom flere tiår, og det så lenge riktig mørkt ut for fabrikkens videre eksistens. Såpass svak var trua på framtida at fabrikken ble fjernet fra kommunens nye kartverk.

Gjennom fagforeningen, nye eiere og Gjøvik reiste Hunton Fiber AS seg igjen etter konkursen i 1991. Det var rett nok med nød og neppe fabrikken unngikk å bli nedlagt i 1996, men noen år ut i det nye århundret hadde Gjøvik-bedriften på nytt solid grunn under føttene.

Med det grønne skiftet og fokus på bærekraft, har Hunton Fiber AS klart det kunststykke å igjen stå fram som en moderne og framtidsrettet produsent – 132 år etter oppstarten. Nå vil «alle» bygge med bærekraftig materiell, gjerne produsert av trefiber på Gjøvik.

Hunton Fiber AS er fabrikken som nektet å dø. En riktig oppløftende bedriftshistorie for industribyen ved Hunnselva, der en av de mest tradisjonsrike fabrikkene nå produserer på full kapasitet, døgnet rundt, året gjennom.

Det er gode nyheter at administrerende direktør Arne Jebsen kan fortelle om en bedrift som er på god kurs til å strekke seg mot ny omsetningsrekord oppunder 600 millioner kroner inneværende år. Og den grønne bølgen er fortsatt bare en krusning. I dag går Hunton Fiber AS foran som et eksempel på potensialet som ligger i industriell utnyttelse av de naturgitte forutsetningene i Innlandet.

Kommentarer til denne saken