Stortinget behandlet i forrige uke 2 saker som illustrerer den nye styringsformen i Norge, og som er innført under Erna Solbergs regime – Hjertesaksdemokratiet. Først ble pelsdyrnæringen vedtatt avviklet, etter at sperregrensepartiet Venstre hadde fått gjennomslag for dette i Jeløya-forhandlingene. Så ble det vedtatt innstramminger i abortlovgivningen som var avgjørende for at sperregrensepartiet KrF valgte blå side og gikk inn i regjeringen. I begge sakene var det et lite mindretall som fikk sin hjertesak vedtatt som belønning for å sikre et parlamentarisk flertall for regjeringen.

Nå er det bare å vente på Fremskrittspartiet. Der i gården er det brutt ut panikk etter at et nytt bompengeparti er i ferd med å stjele deres hjertesak. Derfor gjør Frp alt som er mulig for å endre regjeringens politikk slik at de også kan vise til resultater innenfor regjeringen. All logikk tilsier at Erna Solberg er villig til å kaste ut noen korn for å stilne kaklingen fra hønsegården. Så spørs det bare om sperregrensepartiene også husker sine hjertesaksgevinster når de skal berge regjeringsplattformen.

Denne måten å drive politikk på setter politiske prosesser generelt i et dårlig lys. Alle forstår at det må inngås kompromisser innenfor en politisk koalisjon. Men det tar seg ikke pent ut når dette innebærer at saker vedtas mot stort reelt flertall i Stortinget. Og det tar seg enda dårligere ut når dette så åpenlyst er et virkemiddel for at regjeringens ledelse sikrer seg kontroll over samfunnsutviklingen.

Bjørn Iversen,

2840 Reinsvoll