Hjemmetjenesten og sykehjem

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerI Gjøvik har vi en god og godt organisert hjemmetjeneste». Dyktige omsorgspersoner besøker syke-eldre mennesker som trenger hjelp for å komme klare seg. Dette er til stor hjelp og glede for mange mennesker, dersom de har mot, krefter og helse til å komme gjennom de timene av dagen da de må være alene. Vi som har mottatt denne kommunale tjeneste er imponerte, takknemlige og meget fornøyde.

Men de syke-eldre er et mangfold. (Jeg bruker uttrykket «syke-eldre» for å presisere at jeg her skriver om syke-eldre, ikke om den store gruppen med friske-gamle folk). Det er mange grader av sykdom, smerte og lidelser, vi er meget forskjellige. Noen klarer de timene de må være alene, men noen synes det er forferdelig å være alene med sin angst og eller smerte. Det er et meget brukt utsagn at alle vil helst bo hjemme. Det er selvfølgelighet at vi ønsker å være friske og å bo hjemme. Men noen, avhengig av deres helsetilstand, ønsker sterkt å få bo på et sykehjem. Men det er da sant at det er lange venteliste for dem som ønsker og trenger opphold på sykehjem. Har disse køene, blitt lengre med årene? Er det bare fordi vi stadig blir flere syke-eldre, eller også fordi det ikke er bygges nok nye sykehjemsplasser?

Men vi har bygget «omsorgsboliger». Dette er gode tilbud og en glede for de eldre som har en meget dårlig og upraktisk bolig, f.eks. to etasjer og trapper, eller ligger avsides. Men det er blitt en myte at når en bor i en omsorgsleilighet får en omsorg på linje med det en får i et sykehjem. Dette er ikke sant. De som bor i en omsorgsleilighet får den samme hjelp fra Hjemmetjenesten som alle andre som bor i sitt eget hjem, verken mer eller mindre. Det vil si god hjelp for å komme gjennom døgnet, men ikke den samme trygghet hele døgnet, som på et sykehjem.

Vi bør bygge flere sykehjem slik at køene av syke-eldre, som virkelig trenger denne hjelpen kan reduseres. Det er klart at det store flertall av velgere vil prioritere investeringer i idrettsanlegg og kulturhus, for flertallet av velgere er friske og de er under 60 år, og jeg forstår at denne gruppen velgere ikke hver dag tenker på de problemer som oppstår når sykdom og alderdom kommer deg i møte. Men jeg mener det er riktig å minne dem på at denne utvikling skjer ubønnhørlig og med alle. Derfor bør politikerne vise sympati med denne gruppen som nå strever med livets avslutning.

Det skrives at Gjøvik trenger flere sykehjem, det skrives at Oppland trenger flere sykehjem, det skrives at Norge trenger flere sykehjem. Derfor er bygging av sykehjem en sak for staten slik at det blir likhet mellom kommunene, ikke slik som nå, da at det er store forskjeller på køene utenfor sykehjemmene i de ulike kommuner.

I et valgår bør vi lytte til de partier som kan og vill vise empati med de syke-eldre og derfor vil prioritere sykehjem, ikke bare prate om hvor snille de alltid har vært med de syke-eldre.

Helge Braastad

Artikkeltags