Gå til sidens hovedinnhold

Hjemmetjenesten i Vestre Toten

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet har mange medlemmer i hjemmesykepleien. Tillitsvalgtes fremste oppgave er å ivareta disse medlemmene. Tillitsapparatet har vært deltakende i hele denne prosessen etter at bekymringsmeldingen kom til arbeidsgiver. Fagforbundet og NSF har samarbeidet tett, og hatt god dialog.

Vi må til bunns i denne saken, og få fram alle fakta. Dette arbeidet har pågått en tid, og pågår fortsatt. Både NSF og Fagforbundet har hatt medlemsmøter i hjemmetjenesten. Jeg har mottatt veldig mange innspill fra ansatte i tjenesten som er videreformidlet til arbeidsgiver. Ansatte har mange gode tanker om hvordan de kan forbedre tjenesten, og det blir vår oppgave å sørge for at ansatte blir hørt. Som tillitsvalgt så ønsker vi å få flest mulig innspill og tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Siden vi i tillegg er i en omorganisering av tjenesten så er alle innspill fra ansatte viktig.

Vi kan ikke si at vi har lyktes, eller er i mål med det forbedringsarbeidet vi startet i høst. Vi har hatt mange samarbeidsmøter med arbeidsgiver, og det er blitt utarbeidet tiltak i tjenesten. Vi ser at vi fortsatt har en jobb å gjøre med å få gjennomført de tiltak som trengs. Det er fortsatt mye som gjenstår. Dette er ikke godt nok, og vi må gjøre mer.

Vi har store utfordringer med høyt sykefravær, og mangel på sykepleiere i tjenesten. Når tiltak blir iverksatt så må de evalueres, og tillitsvalgtes oppgave er å ivareta at dette skjer. Vi må ha et kritisk blikk på det som er gjort, og det som ikke er gjort i denne saken. Det har både Fagforbundet og NSF.

De ansatte er i en ekstremt presset og stressende arbeidssituasjon. Alle er veldig slitne, og har vært det altfor lenge. Etter mer enn et år med pandemi så har vi nådd et bristepunkt.

Etter at rapporten fra Statsforvalteren kom har vi hatt møter med ledelsen, ordfører og varaordfører. Kommunedirektøren sier at det er åpenhet som skal prege Vestre Toten kommune, og jeg føler at jeg som tillitsvalgt kan være kritisk til arbeidsgiver, og at det er et ønske fra alle parter om å rydde opp i saken.

Politikerne må få full innsikt i saken, og bidra til at vi kommer i en posisjon der vi har mulighet til å finne de rette virkemidlene for å bedre tjenesten.

Vi har forståelse for media sin samfunnsoppgave som er å gi informasjon til innbyggerne våre. Dette er en sak som får stor medieoppslutning naturlig nok. Men saken kan ikke løses i media- det må Vestre Toten kommune og partene gjøre selv.

Kommentarer til denne saken