Forrige lørdag ble Krafttak for Kreft gjennomført på Gjøvik. Et svært viktig arrangement som engasjerte lag og foreninger, politiske partier, vennegrupper, nåværende og tidligere pasienter og deres familier. Midlene som kom inn skal gå til forskning.

Denne uka er det demens som står i fokus. Bare forskning kan løse demensgåten, og til det trengs det penger.

Gjøvik har en befolkning som er eldre enn gjennomsnittet i Norge, og har derfor en høyere andel personer med en demenssykdom. I 2020 var det 649 personer med en demenssykdom i Gjøvik, i 2025 øker det til 732 og i 2030 vil det øke til cirka 860, noe som vil føre til store utfordringer for både kommune, pårørende og frivilligheten, deriblant Nasjonalforeningen Gjøvik Demensforening.

Gjøvik kommune har skrevet under en avtale med Nasjonalforeningen om å være et demensvennlig samfunn. Det betyr blant annet å skolere ansatte i butikk- og servicenæringen, med fokus på kommunikasjon. Tidlig i sommer ble ansatte på Gjøvik bibliotek kurset, og senere i høst skal alle sjåførene i Gjøvik taxi få kurs. Her bidrar demenskoordinator fra kommunen og personer fra Gjøvik Demensforening med kunnskap og erfaring. Ansatte i Rema-butikkene står på lista over butikker som ønsker kursing.

Midlene som samles inn går hovedsakelig til forskning. En liten andel går tilbake til den lokale Demensforeningen som bruker disse til ulike trivselstiltak til denne pasientgruppa og deres pårørende.

Styret i Gjøvik Demensforening har et ønske om et like stort engasjement og giverglede blant Gjøviks befolkning som vi så sist helg! Møter dere ingen bøssebærere i løpet av uka, så er det bare å vipse til 502624. Alle bidrag mottas med takk. Vi vil og være til stede med informasjonsmateriell og bøsser under Seniormessa på Gjøvik kino 28.- og 29. september.