XXL måtte sende ut en resultatvarsel torsdag kveld om at tallene for fjerde kvartal. En resultatvarsel betyr som regel at tallene de vil legge frem er betydlig dårligere enn ventet, og det er også tilfelle her.

Sportskjeden, som frem til i år aldri har rapportert nedgang i salget, falt 12 prosent i omsetning for tilsvarende butikker i årets tre siste måneder. Dette til tross for at tilsvarende kvartal i 2018 langt fra var noe jubelkvartal, men blant annet et kjempetap på Black Friday.

Selskapet skriver at kjernemarkedene i Norge, Sverige og Finland har vært utfordrende, som følge av dårlige vinterforhold i de store byene, som Oslo. Det har vært kombinert med mye salg hos konkurrentene, som G-Sport, som på sikt skal bli omprofilert til en del av Intersport.

Spesielt har julesalget vært svakt. XXL anslår at omsetningen for hele selskapet blir på ni milliarder kroner, ned fra 9,5 milliarder kroner i fjor.

Selskapet har også kuttet lageret, noe som har påvirket bonusene som XXL får fra leverandørene.

De venter dermed med et brutto driftsresultat på 870 til 900 millioner kroner før tap på lageret. I fjor hadde XXL et brutto driftsresultat på 541 millioner kroner.

2019 har midt sagt vært et dårlig år for XXL.

Allerede mot slutten av fjoråret kunne man få en forsmak på hva som var i vente, da to toppsjefer trakk seg i løpet av få dager, og selskapet tapte 50 millioner på Black Friday.

Storeier Øivind Tidemandsen ble hentet inn som arbeidende styreleder, men det gikk ikke bedre enn at at XXL i første kvartal 2019 for første gang i sin historie kunne legge frem tall med fall i ometningen. De svake tallene fortsatte utover året, med følge av aksjekursen falt til historisk lavmål.

En følge av dette var at selskapet måtte få inn nødhjelp fra eierne i form av 400 millioner kroner, blant annet fra oppkjøpsfondet Altor, som gikk inn som største eier i selskapet. Hugo Maurstad overtok for gründer Tidemandsen som styreleder.

Men også på andre områder har XXL hatt motvind. En rekke medieoppslag har avslørt en svært negativ arbeidskultur i deler av selskapet. En rapport på slutten av året viste dessuten at sportsutstyrkjeden har brukt fiktive priser for å få tilbud til å framstå som bedre enn de faktisk er.

Maurstad, Tidemandsen og co er trolig dermed svært glade for å sette punktum for året.