Historisk satsing på Gjøvikbanen

– Vi må helt tilbake til 1962 for å finne større satsing på Gjøvikbanen.