Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, skriver at jeg forteller usanne historier om Statens vegvesen. Blant annet reagerer han på at jeg peker på at utbyggingen av riksveg 4 har skjedd klattvis. Alle som har kjørt riksveg 4 kan jo gjøre opp sin egen mening om den beskrivelsen er «usann».

Det er ingen som har påstått at den uholdbare situasjonen på strekningen mellom Roa og Gran grense er noe annet enn et politisk ansvar. Det er det. Samfunnet på Volla er revet opp, hus er innløst og folk er tvunget til å flytte fra hjemmene sine. Det ville vært vanvittig å ikke bygge den vegen når de som bor i Volla har betalt en så høy pris allerede. Det er et politisk ansvar, ikke Statens vegvesen sitt.

Men det er ikke bare på Hadeland det er behov for å bygge ny riksveg 4. Grunnen til at jeg ønsker at Nye veier skal ta over ansvaret for riksveg 4 er fordi jeg ønsker en helhetlig utbygging av hele strekningen fra Oslo til Mjøsbrua. Nye veier har på mange strekninger rundt om i landet vist seg som en aktør som bygger veger rimeligere, raskere og mer helhetlig. Det er akkurat det riksveg 4 trenger.

Det burde ikke komme som noen stor overraskelse på Davik at de resultatene Nye veier har vist på andre strekninger gjør at tilliten til selskapet er stor. Like lite burde det overrasket at tilliten til Statens vegvesen ikke er like stor nå det kommer til helhetlig utbygging av riksveg 4. Det er først etter at Nye veier kom på banen med sine ideer om helhetlig utbygging, at Statens vegvesen har gjort det samme. Bedre sent enn aldri, men Nye veier har allerede vist at de kan levere.

Historien om riksveg 4 er en historie om klattvis utbygging, manglende overordnet planlegging og lite gjennomføring. Davik gir meg en grundig innføring i hvordan norsk samferdselspolitikk fungerer og viser helt riktig til at Statens vegvesen foreslår, men at politikerne bestemmer. Så da kan det være grunn til å minne om hva slags forslag Statens vegvesen har levert tidligere.

Det er noe helt nytt at Statens vegvesen nå ønsker å bygge helhetlig. Manglende politisk prioritering av riksveg 4 har vært helt i tråd med rådene fra Statens vegvesen. I Riksveiutredningen fra Statens vegvesen i 2015 er de langt unna å anbefale noe som kan likne på helhetlig utbygging. Mellom Rotnes og Roa skriver de at tiltakene der vil være «Trolig utbedring i dagens trasé». På strekningen fra Rotnes til Gjelleråsen ser de for seg å legge til et kollektivfelt i eksisterende trasé. Noen flere investeringer så ikke Statens vegvesen for seg at det skulle være behov for på riksveg 4 før i 2050. I 2012 leverte de «Notat for prinsipielle transportløsninger for rv. 4 Gjelleråsen-Roa» hvor de også tok til orde for at riksvegen burde «utvikles i dagens trasé», altså gjennom alle Nittedals tettsteder.

I arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) spiller Statens vegvesen inn forslag til regjeringen. Det er ikke noe helhetlig utbygging, eller noe i nærheten av det, å spore i Statens vegvesen sine innspill til NTP i 2002, 2006, 2010, 2014 eller 2018. I 2018 anbefaler Statens vegvesen tvert imot å ta ut et nytt løp i Hagantunnelen fra prioriteringen, til tross for at dette lå inne fra forrige NTP. For som de skrev da de ville prioritere Hagantunnelen i 2014 «For å følge opp tunnelsikkerhetsforskriftens krav legges det også opp til å bygge ekstra tunnelløp i Hagantunnelen på riksveg 4 i Akershus». Dette hadde åpenbart endret seg på fire år, noe som førte til at det kun var strekningene over Hadeland som ligger inne i gjeldende NTP. Ikke veldig langsiktig og ikke veldig helhetlig.

Jeg blir veldig glad når jeg leser at Davik skriver at de nå ønsker å se på hele riksveg 4 og bygge ut strekningen helhetlig. Det er derimot ikke mulig å stikke under en stol at mange av oss ikke akkurat har opplevd Statens vegvesen som en kraft for helhetlig utbygging av denne strekningen tidligere. Samtidig har Nye veier vist en enorm gjennomføringsevne på en rekke andre strekninger rundt om i landet. Derfor håper jeg at regjeringen vil legge riksveg 4 inn i Nye veiers portefølje når den skal revideres. For trafikksikkerheten, næringslivet og pendlerne er det behov for nye veg og jeg tror Nye veier er den sikreste måten å få det realisert. Dersom Statens vegvesen beholder ansvaret for riksveg 4, håper jeg virkelig at Davik og Statens vegvesen beviser for alle at jeg tar feil når jeg betviler dem.