Med 2,71 kroner per kilowatt, moms, avgifter og nettleie, er det 40 prosent høyere enn forrige søndagsrekord for Midt-Norge, og nesten ni ganger så høyt som gjennomsnittlig søndagspris for landsdelen, melder bransjenettstedet Europower.

Også nesten alle land som Norge er tilknyttet gjennom utenlandskabler, vil få høyere strømpris til i morgen. Det gjelder Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland og England. Unntaket er Finland, der faller strømprisen litt søndag.

Ifølge morgenrapporten til analysebyrået Energy Quantified, er det fremdeles lite vind i Norden og Tyskland, noe som holder prisene oppe. Temperaturene er lave over store deler av Europa. Norden under ett har omtrent 2,5 grader lavere temperatur enn normalen for årstiden. I Frankrike ligger temperaturene hele 3 grader under normalen.

Prognosene for desember viser at temperaturene her i landet vil ligge under normalen frem til jul, ifølge fireukersvarslet til det svenske meteorologiske institutt (SMHI).