Gå til sidens hovedinnhold

Historien viser at vi må ta disse signalene på alvor

oa mener

Dramatisering av historie er et minefelt. Særlig i dokumentarisk sammenheng. Særlig i de deler av historien vi ikke er stolt av. Det mest spesielle med kritikken mot NRKs dokumentarserie Frontkjempere er at den reises av faghistorikere som selv har bidratt i arbeidet med serien. De mener blant annet filmskaperne har falt i ei felle med å gå for tett på frontkjempernes militære opplevelser, og at dette for den jevne TV-seer skaper et skille i konteksten, som jo er deltakelsen i nazismens ideer og forbrytelser.

Det er ikke historikere eller dokumentaristers oppgave å moralisere eller dømme. Heller ikke de norske frontkjemperne. Men tida er overmoden for å stille også de ubehagelige spørsmålene om forutsetningene og strømningene blant oss som gir grobunn for så ekstremt tankegods.

Nasjonal Samling sto sterkt i vårt distrikt under andre verdenskrig. Det var et miljø og det var innflytelsesrike medlemmer. Fortsatt er det ubehagelig å snakke om. Men dette er en del av vår felles historie, og vi må snakke om den for å forstå og lære.

Dette er ikke mindre aktuelt i dag. Høyreekstremisme og radikalisering regnes av PST som de største truslene mot rikets sikkerhet. Det skjer midt blant oss, nå.

Ti år etter terrorangrepet på Utøya forsøker leder Sigrid Døving Bjerke i AUF Innlandet å dra i gang en debatt om hvordan vi jobber med rotårsakene til at ekstremisme og utenforskap får fortsette å vokse på vår vakt. Hun har selvfølgelig helt rett. Vi må tørre å gå inn og se på vekstforholdene for det sikkerhetspolitiet mener er vår største utfordring.

I et valgår er det selvsagt morsommere å snakke om vei, bil og personlig økonomi, men vi kan ikke late som vi ikke ser eller hører hva PST sier. Historien viser at vi må ta disse signalene på alvor.

Angrepet på Utøya vil for alltid være et nasjonalt traume. Ti år senere er tida moden for et ideologisk oppgjør.

Vi har behov for en bred diskusjon om forbindelseslinjer mellom høyreekstremisme, konspirasjonsteorier, ytterlighet og vold. Den diskusjonen må politikere på begge sider av skillelinjene ha mot til å gå inn i.

Kommentarer til denne saken