Alle tillitsvalgte i hele 7 forskjellige fagforeninger i Statens vegvesen (SVV) mener at jeg bare forteller halve historien om E6 og E16 utbyggingen. Men utgangspunktet mitt for innlegget var ikke en konkurranse om hvem har planlagt mest E6 eller E16, men en leder i GD som prøvde å skape usikkerhet om videre utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. En leder som feilaktig ønsket å gi inntrykk av at det bare er «valgflesk» at vi gir E6 til Nye Veier (NV). Følgelig er det overraskende å se hvordan alle de tillitsvalgte i SVV reagerer. Mulig at SVV ikke er tilfreds med at samferdselsminister Jon Georg Dale ga Nye Veier ansvaret for hele E6 gjennom Gudbrandsdalen og E16 helt fra Kløfta til Kongsvinger. Men jeg må dessverre tillate meg å si at reaksjonen og innlegget som de ha sendt til alle aviser i Innlandet, minner mest om dårlig skjult sjalusi på NV i Innlandet, som etter at de fikk påfyll av nye prosjekter nå har ansvaret for den største porteføljen i NV på omtrent 240 kilometer med Europavei. Det er synd at tillitsvalgte i SVV reagerer slik. Konkurranse og nytenking er sunt, det er riktig og viktig. SVV har for øvrig ingen grunn til å være misfornøyd, for selv etter påfyll av nye prosjekter, så har NV bare ansvaret for omtrent 6–7 prosent av riksveinettet i Norge, mens SVV har resten.   

Ja det er korrekt at SVV hadde planer for både E6 og E16. Men til hvilken pris? Både når det gjelder E6 og E16 så var det store kostnadsøkninger. Takket være at vi har en regjering som har respekt for skattebetalerne sine penger og at vi hadde Ketil Solvik-Olsen som samferdselsminister, så ble både E6 og E16 stoppet. Det bør både SVV og ikke minst skattebetalerne være meget tilfreds med. Vi kunne ikke sitte stille og se på at veiprosjekt etter veiprosjekt hadde store kostnadsøkninger på flere milliarder kroner. Den tid da Ap, Sp og SV ikke stilte krav til kostnader, sendte regningen for milliardoverskridelser til skattebetalerne og bygde ut landet stykkevis og delt er forbi.

Fakta er at ved å gi E6 og E16 til NV, så vil bilistene og skattebetalerne både få bedre og billigere E16 og E6. I tillegg til å beholde sine innsparinger så har NV har en fast grunnfinansiering på 5 milliarder årlig. Bare for E6 fra Kolomoen til Hafjell ligger det an til å bli en kostnadsreduksjon på hele 4,5 milliarder. For E16 gjennom Nes og Sør-Odal vil vi nå bygge en sammenhengende 4-felt motorvei med 110 km/t, i stedet for en dårlig og dyr løsning med 2/3 felt og 90km/t, som SVV av en eller annen merkelig grunn foreslo. For E6 gjennom Gudbrandsdalen vil vi nå slippe å krangle om midler hvert eneste år og prioritering i NTP rulleringer. Vi vil også kunne få 4-felt og 110km/t, samt mulighet for nytt tunnelløp gjennom Tretten.

Dette er alle meget viktig seire både for bilistene, de som bor i regionen og ikke minst skattebetalerne. Jeg håper at de tillitsvalgte i SVV framover kan være litt mere positive til både konkurranse og endringer. Håper de lærer av dyktige og proaktive kollegaer som Taale Steensby, som med sitt OPS prosjekt på Rv3/25 faktisk «kopierer» Nye Veier ved også å spare omtrent 20 prosent.