Flere interesserte brukere har tatt kontakt med Gjøvik kommune om muligheten for å få drive kunstnerisk eller kreativ virksomhet fra skolebygningen på Hunn etter at kunst- og kulturskolen nå har flyttet til Telegrafen. Tekniske krav for å kunne benytte den velbrukte bygningen til slik virksomhet, gjorde at det politiske flertallet fant det bedre å flytte kulturskolen ut og over i midlertidige lokaler, i påvente av nytt kulturhus med spesialtilpasset rom den oppvoksende generasjon.

Heldigvis ombestemte flertallet seg i synet på at den historisk helt uvurderlige gården for Gjøvik by skulle selges. Nå har kommunen sett på hvilke muligheter som finnes for framtida. Tanken er at flere ulike utøvende kunstnere skal fylle og drifte huset i en egen organisasjon, etter at kommunen har rehabilitert det nødvendigste.

Ved at det ikke lenger skal måtte tilrettelegges for publikumssal, kan bygget innvilges en bruksendring, som slår heldig ut økonomisk med tanke på krav til utbedringer. Rådmannen mener løsningen som kommunestyret nå har stilt seg bak, er rimeligere for kommunen enn om de skulle gått løs på utbedringer med bakgrunn i den utarbeidede tilstandsrapporten, fra A til Å.

Alt dette høres ut som en vesentlig bedre løsning enn om den historierike bygningen skulle blitt solgt ut av allemannseie. For kunstnere og kreative arbeidere bør både stedet og lokalene bli et attraktivt nytt fellesskap i det som gjennom århundrer var selve Gjøviks hjerte.

I en annen tid gikk faktisk hovedvegen mellom Christiania og Trondhjem over tunet på travle og vidtrekkende Hunn gård. En rekke funksjoner var samlet her, så som skysstasjon, gjestgiveri, domstol, post og kirke.

Der skolebygningen står i dag, ble det allerede på 1200-tallet bygd ei stavkirke. Så sent som i 1821 ble en ny kirke innviet omtrent der Hunn gamle kirkegård ligger i dag. Men denne ble etter hvert revet da Gjøvik kirke ble bygget nærmere det som da utviklet seg til et nytt bysentrum.

Det blir spennende å se hvem som etter hvert får lov å drive historien på Hunn videre.