Utstillingen med Hilde Grønstad Sunde åpnes lørdag 6 november kl. 12 i Galleri EKG på Hamar. Siste utstillingsdag er 28.november. Sunde har gitt utstillingen tittelen "Refleksjoner" og hun har malt malerierne i tiden etter pandemien brøt ut. Temaet i mange av arbeidene er refleksjoner over tiden vi har vært igjennom.

Hun tar oss med inn i store åpne landskap, ofte innhyllet i tåke, en verden som både er tydelig og utydelig på samme tid.

Skogen og nærstudiene fra forrige utstilling hos Galleri EKG i 2018 er byttet ut med store kontraster i himmelrom, truede veier og uro, men også en lysning og håp. Det hele er refleksjoner over den usikkerheten vi har stått i både privat og nasjonalt. Påvirkningen fra det ytre har gitt en mørkere klangbunn.

Vi har fått ny kunnskap om det å være menneske. I flere av maleriene antydes naturens mystikk og betrakteren ledes til andre rom enn de helt konkrete og tydelige, men igjen reflekterer de tiden vi står i. Betrakteren utfordres til å finne sin egen vei i bildene.Flere av maleriene viser også refleksjoner av lys i vann og her får refleksjon en dobbelt betydning slik som i maleriet Himmelspeil.

Sundes arbeider er ofte født fra et øyeblikks opplevelse eller undring over noe som er nedtegnet som en rask skisse, et slags notat som hun utforsker videre i sitt atelier. Hun vil minne deg på å stoppe opp og reflektere litt i en travel hverdag og åpne for ny innsikt og undring.

Dette er Sundes femte separatustilling i Galleri EKG. Forrige utstillingen var i 2018. Samtidlig med Sundes utstilling stiller Mona Grønstad (Opprinnelig fra Åmot kommune) i siderommet.