Slik blir NTNU Gjøvik

Fusjonerer: Jørn Wroldsens spår flere studenter, større campus og flere mastergrader når Høgskolen i Gjøvik fusjonerer med NTNU 1. januar 2016.  Arkivbilde

Fusjonerer: Jørn Wroldsens spår flere studenter, større campus og flere mastergrader når Høgskolen i Gjøvik fusjonerer med NTNU 1. januar 2016. Arkivbilde

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Flere studenter, flere mastergrader og større campus. Slik ser rektor Jørn Wroldsen for seg den nære framtidas universitet på Gjøvik.

– Blir det flere studenter på det nye universitetet enn det er på høgskolen?

– Det er ikke noe vi vet umiddelbart, men HiG har jo vokst ti år på rad. Vi tror jo at det å bli en del av NTNU kommmer til å gjøre oss mer attraktive og dermed være viktig for rekrutteringen. Vi ser allerede antydning til det på interessen for ledige stillinger som lyses ut hos oss.

– Det blir altså flere studieplasser?

– Ja, og mer plass på campus. Vi har egentlig sprengt kapasiteten med 3500 studenter nå. Vi skal ha ferdig et nybygg her om to år, men det er ikke stort nok til å kunne ta inn vesentlig flere studenter. Vi har allerede studenter som får undervisning på Gjøvik gård, og ansatte som har kontorer på Mustad. Vår egen strategi går ut 2016, der vi har som mål å ha 3600 studenter. Men nye NTNU må sette nye mål.

Ser mot framtida

– Flyttes det fag fra Trondheim til Gjøvik, og omvendt?

– Vi har ikke kommet så langt at vi har utarbeidet de strategiene ennå. I første omgang kommer det som er på Gjøvik til å fortsette på Gjøvik. På noen områder er vi tunge, med doktorgrader og mye forskning. I andre fag tilbyr vi bare bachelor og ikke videre løp. Men hvis søkergrunnlaget er der, vil vi kunne tilby mastergrader på flere områder - for eksempel innen elektro og bygg. Og så kan det hende vi ser at det er ting vi tilbyr i dag det ikke vil være interessant å drive med i framtida.

– Elever som har søkt på HiG og fått studeiplass på HiG - men er ferdige etter 1. januar 2016: Hva vil det stå på deres eksamenspapirer?

– Årets opptak vil gå som tidligere - rett til høgskolene som skal bli en del av nye NTNU. De søker til HiG, og blir tatt opp her. Men ved nyttår 2016 samordnes databasene, og da vil alle som er inne i systemet være NTNU-studenter og få vitnemål fra NTNU.

Ingen mister jobben

– Vil ansatte måtte overføres fra Gjøvik til Trondheim?

– Nei. Ingen ansatte mister jobb, og ingen blir heller tvangsflyttet til andre steder. Men det er en del funksjoner som forsvinner, for eksempel skal det bare være én rektor ved NTNU. Men det skal være en lokal ledelse, vi kan ikke ha så store campuser uten lokal strategisk ledelse og myndighet som næringsliv og politiske myndigheter kan forholde seg til.

LES OGSÅ:

HiG blir en del av Norges største universitet 

Ny organisering

– Når er den nye organisasjonen klar?

- Vi har bevilget oss ett og et halvt års overgangsperiode fra 1/1 2016 der vi må jobbe for å få på plass en helt ny organisering og ledelse. Den skal være klar høsten 2017.

– Blir det fysisk synlige endringer?

– Det vil stå NTNU på høgskolebygningen, på skiltet ved riksvegen, og på vitnemål og logoer. Det skjer allerede 1. januar 2016.

Studentdemokratiet

– Hva med studentdemokratiet?

– Der er studentparlamentene nå i møter for å finne ut hvordan de skal organisere et godt studentdemokrati.

– Og Studentsamskipnaden?

– Det er en helt annen skål. Dette er jo selvstendige, kommersielle enheter med velferdstilbud som kantine, barnehager, trening, boliger og så videre. Det er en egen prosess der samskipnadene jobber sammen. Det er mange mulige løsninger. En, stor samskipnad i Trondheim kan betjene Gjøvik, eller vi kan beholde dagens system og si at Universitetet i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer skal ha felles samskipnad. Men da må det faktisk en lovendring som må til.

- Stor og viktig betydning

– Hva vil det bety for Gjøvik som by at den blir en universitetsby?

– Jeg tror det vil ha enorm stor og viktig betydning både for Gjøvik og hele innlandet. Noen fagområder vi er unike på, som teknologi og it, der tror vi at det vil få stor betydning. Når det gjelder helsefag, tror vi at vi blir en mer interessant partner for samfunnslivet, fordi de kommer inn i et større helsefakultet der man driver tverrprofesjonell undervisning sammen med for eksempel leger. Det vil gjøre våre studenter bedre egnet.

– Vil det utdannes leger på Gjøvik i framtida?

– Det er vanskelig å si. Det er ingen umiddelbare planer om det.

– Og kan vi få Gjøvik universitetssykehus?

– Det tør jeg ikke uttale meg om.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken