Torbjørn Røe Isaksen (H) og regjeringen vedtar landets største universitet i dag. Gjøvik er inkludert.

– Vi vil utvide NTNU-styret og sørge for at alle dagens institusjoner blir representert i styret etter sammenslåingen. Detaljene må vi komme tilbake til etter at sammenslåingene er endelig vedtatt av Kongen i statsråd. Vi har hatt god dialog med institusjonene for å komme frem til en løsning som ivaretar alle parter, sier Røe Isaksen.

Stortinget har gitt sin støtte, men det er regjeringen som i praksis vedtar ny struktur for høyere utdanning. Og det skjer under Kongen i statsråd i fredag.

– En avgjørende milepæl. Nå er det definitivt, sier rektor ved Høgskolen (enn så lenge) i Gjøvik, Jørn Wroldsen.

– Historisk. Vi vedtar Norges største universitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Høgskolen blir universitet under NTNU sin fane fra 1. januar. Røe Isaksen er sikker på at dette vil bære frukter.

– Tydelig rolle

– Merkevaren NTNU vil være til gagn for miljøet på Gjøvik, ikke minst i markedsføringen overfor studenter, sier han.

Usynliggjøring har vært en betenkelighet fra fusjonskritikere. At NTNU skal «sluke» de miste satellittene på Gjøvik og i Ålesund. Statsråden tror på det motsatte.

– Vi er veldig klare på at de nye NTNU-satellittene skal spille en klar og tydelige regional rolle. Fusjonene skal være et pluss for nærings- og arbeidsliv.

Kunnskapsministeren nevner potensialet i koplingen mellom teknologiutdanningene og næringsklyngene.

– Men jeg understreker at dette er en fusjon for framtiden, for tiårene som kommer. Kanskje kan vi se de første effekten om fem-seks år.

– HiG har sine spesialiteter, for eksempel datasikkerhet, men hvordan vil det gå med de mer vanlige profesjonsutdanningene på sikt?

– Det tror jeg vil gå veldig bra. Høgskolen i Sør-Trøndelag er jo også en del av fusjonen. Dette er en stor leverandør av sykepleiere og lærere. Jeg tror fagmiljøene vil supplere hverandre og sammen øke kvaliteten.

Vil komme penger

Røe Isaksen sier at det sikkert vil dukke opp skjær i sjøen når den nye giganten skal gå seg til.

– Men det vil løse seg når man har det felles mål. Jeg lover at Regjeringen skal sørge for ekstra penger til omstillingsprosessen. Institusjonene skal slippe å ta denne regninga, sier han.