Etter ei strålende helg, der vi kunne glede oss over den fremragende kulturen Hadeland kan fremvise. Å hen skjedde det, jo i midten av Hadeland, Hadeland kultursal, i tilknytning til Hadeland Videregående skole (HVS). En forsinket nyttårskonsert med Hadeland janitsjar med solister, viste hva samarbeidet på Hadeland kan bli til.

Vil bare gjenta argumenter for å holde Hadeland samlet, gjerne som en kommune, men i alle fall i felles fylke.

Har nevnt Hadeland kultursal og resten av kulturlivet med felles ressurser over alle tre kommunene. HVS og skoleruteproblematikk for familier med skolebarn/ungdom fra ulike fylker. Rotete og utilfredsstillende kollektivtilbud. Ulike billetteringssystemer, og operatører. Mesteparten av kollektivtrafikken er jo primært Hadeland, men behovet i retning Gardermoen og Oslo-området, er jo en realitet.

Kollektivselskapet Ruter i Oslo og Akershus viser profesjonell og gjennomtenkt strategi. De har flere ferjer i sitt ansvarsområde, så «Elrond» vil garantert bli utnyttet like bra om Gran skulle gå til Akershus.

Så, hva med det felles landbrukskontoret, går det mot Søndre Land eller Vestre Toten? Nei, med Nittedal.

Randsfjordsamarbeidet bør også være en god grunn til å holde sammen. Til slutt og hver for seg er ikke politisk påvirkning minimal. Ved å stå sammen vil regionen få et større potensial.

Jeg skal ikke blande meg inn i hva Gran burde gjøre, men mener at Gran valgte feil vei. Skal vokte meg vel for å kategorisere Grans politikere. Det er imidlertid tydelig at noen vegrer seg for å bli assosiert med en ukultur og hvordan enkelte (noen ytterst få) politikere, er ganske ufine i politiske debatter. Politisk utroskap og dilletanteri, gjør oss skremt, sett fra utsida.

Det ser dessverre ut at neste tog for Gran går ved neste kommunevalg, Håper Grans innbyggere, da stemmer på troverdige representanter, som ønsker konstruktive løsninger og ikke bare sier «nei til alt». En kjent metafor, er at hvis man hele tida må ha begge beina på bakken; hvor kommer en da?

I mellomtiden til neste valg, ber jeg innstendig om at eksisterende samarbeidprosjekter og fellesfunksjoner blir vedlikeholdt. Ikke brenn alle bruer. Det blir forhåpentligvis en fornuftig løsning. Jeg har trua på at Grans innbyggere, når flere momenter kommer fram, vil velge det som er best for et «leve Hadeland» og ikke HEXIT (Hadeland-exit).