Gå til sidens hovedinnhold

Herredømme over egen kraftproduksjon?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I 2018 vedtok Stortingsflertallet å implementere ACER-direktivet i EØS-avtalen. Dette innebærer en betydelig overføring av myndighet fra Stortinget til EU når det gjelder naturgass og strømproduksjon. Nå skal Energipakke 4 behandles av Stortinget – noe som medfører en ytterligere inngripen i vår forvaltning av energiressursene dersom den blir vedtatt.

Det er imidlertid uvisst hvor lang tid departementet vil bruke på å behandle Energipakke 4 før den fremmes for Stortinget. Nei til EU har på sin side stevnet staten inn for Høyesterett når det gjelder vedtaket i 2018, og rettsbehandlingen finner sted i januar 2021. Dersom Høyesterett avgjør at dette Stortings-vedtaket er svært inngripende, så har Stortinget overtrådt en grense som sier at svært inngripende saker må avgjøres i henhold til paragraf 115 i Grunloven med ¾ flertall. Stortinget avgjorde saken i 2018 med alminnelig flertall i henhold til Paragraf 26.

I tillegg til at vi mister en god del av den nasjonale styringen over egen kraftproduksjon og retningslinjer for kjøp og salg, så vil strømprisene øke betraktelig både for husstander og for industrien med disse Energipakkene. Det er ufattelig at Stortings-flertallet gir fra seg et slikt konkurransefortrinn for norsk industri. Rimelig strøm har vært viktig for industriarbeidsplassene og har dannet grunnlaget for velferdsstaten. Dersom Norge ikke følger retningslinjene fra ACER, så kan energiselskapene ilegges bøter – opptil 10 prosent av selskapets årlige omsetning. Statnett blir forpliktet på å lage 10-års planer for sin nettutvikling – og disse må være i samsvar med EUs regelverk og planer.

Kostnadene lempes over på oss forbrukere i form av økt nettleie hvis det skal bygges utenlandskabler. EU er for øvrig en sterk pådriver for utvikling av vindmøller, noe som er sterkt omstridt i Norge. Vi bør som nasjon si nei til hele EØS-avtalen og i hvert fall si nei til Energipakkene fra EU som bit for bit tar fra oss sjølråderetten over våre egne energiressurser. Det er verdt å merke seg at LO er helt på linje med Nei til EU i denne saken.

Kommentarer til denne saken