Hvis Herb sies opp, sies nok OA opp for min del. Det absolutte høydepunkt i en tynnere og tynnere avis.
Abonnent siden 1980.

Hans Petter Hveem