Her skal det bygges 24 nye leiligheter – fire er allerede solgt

Nordbolig er godt i gang med å bygge totalt 12 tomannsboliger på Dokka, med totalt 24 boenheter.