Her må skolebarna dele vegen med anleggsmaskiner: – Det skal komme vakter

Flere tiltak er på plass og nye vurderes for å sikre trygg skoleveg til Gjøvik skole.