Gå til sidens hovedinnhold

Her kommer konkrete innspill til hvordan vi kan gå fra ord til handling

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Oddvar Møllerløkken skrev på mandag godt om de store ambisjonene Høyre har for Innlandet. Her kommer konkrete innspill til hvordan vi kan gå fra ord til handling.

For at en skal begynne å se til Innlandet i enda større grad så kreves det flere tiltak. Vi ønsker å hjelpe politikerne litt på vei, og kommer derfor med en liste med tiltak som vil bidra til å utnytte Innlandets ressurser:

1. Bygg i tre

Offentlige myndigheter i Innlandet har planlagte nybygg på arbeidsbrettet for åtte milliarder kroner. Her er det klart at det må velges lokale og bærekraftige materialer og leverandører – det vil si at det må bygges i tre.

I vår region kan vi levere alle komponenter et bygg trenger. Politikerne kan, og bør, bidra til at tre blir normalen for nybygg i regionen.

2. Bedre forvaltning av skogen

Skogen i Innlandet binder store mengder karbon, samtidig som den bidrar til verdiskapning. Allikevel er det et potensial for å øke opptaket. Dette kan vi gjøre gjennom økt avvirkning og bedre kultivering. Dette bør stimuleres gjennom økte støtteordninger til skogplanting, ungskogpleie og tynning av skog.

Samtidig kan myndighetsnivå sørge for at skogen får et bedre vern for nedbygging. Avskoging er en utfordring også i Norge, og i ulike utbyggingssaker må vi begynne å anse produktiv skog som en viktig samfunnsinteresse. Dette vil tjene både verdiskapningen i Innlandet og klimasaken.

På lik linje med at jordvern skal føre til å opprettholde viktig produksjon på matjorda, trenger vi også gode incentiver for å verne om produksjonen i skogen.

Politikerne bør bidra til at skogen brukes til produksjon av kvalitetsvarer vi sårt trenger i samfunnet.

3. Støtte nytenkning i treindustrien

Treindustrien er, og kommer til å være, avgjørende i arbeidet for å nå klimamålene. Dette representerer en stor mulighet for Innlandet til å bli enda mer relevant. Utvikling av treindustrien, og økt bruk av trematerialer representerer en nøkkel i det grønne skiftet.

Alt vi lager av olje kan vi lage av tre. Vi kan øke binding av karbon i bygg betydelig, og vi kan bytte ut fossile produkter med trebaserte produkter i større grad enn hva vi gjør i dag.

Det trengs tydelige politiske tiltak som etterspør biobaserte materialer og produkter, og det trengs tilrettelegging og kapital for å utløse de viktige initiativene.

Her kan politikerne bidra enda mer.

Hvis vi benytter oss av denne muligheten vil det resultere i ny og styrket industri i Innlandet, og nye arbeidsplasser.

For at potensialet skal utnyttes må vi tørre å investere. Det bør derfor bevilges mer forsknings- og utviklingsmidler til å utvikle nye bærekraftige forretningsmodeller og produksjonsmåter i treindustrien. Slik vil vi styrke Innlandet og sirkulærøkonomien.

4. Tilrettelegge for det grønne skiftet i planverket

Det offentlige har også gode muligheter for å legge til rette for hvilken type næringsutvikling som skjer og vil skje. Hvis en reguleringsplan gir føringer for at det skal bygges holdbart og med minimum 50 prosent klimagassreduksjon, vil det resultere i at det bygges i tre.

Hvis det offentlig gir krav til CO2-beregning og -belastning på transport av alle materialer, vil lokale alternativer bli foretrukket.

Politikerne bør stille tydelige grønne krav. Næringslivet i Innlandet er allerede tuftet på grønn verdiskapning og vi er klare for å utvikle oss videre – tydelige grønne krav vil gi Innlandet en konkurransefordel.

5. Fylkespolitikerne bør arbeide mot det nasjonale nivået

Mye kan gjøres lokalt, men for at de overordnede tiltakene skal ha best effekt, må de forankres på nasjonalt nivå. Jeg oppfordrer derfor Høyre til å være ambisiøse, også når det gjelder å arbeide for gjennomslag på nasjonalt nivå.

Innlandet Høyre bør benytte anledningen til å løfte frem god grønn politikk for sine partivenner i regjeringen.

Jeg vil understreke at det allerede gjøres mye bra i Innlandet, og det skal fylkeskommunen og politikerne ha honnør for. Dette er derfor ikke en kritikk, men en oppfordring til å følge opp ambisiøse mål med enda flere konkrete tiltak.

Vi må tørre å ta bærekraftige valg, og i Innlandet er vi heldige med at dette vil være i tråd med god regional næringsutvikling. Det grønne skiftet, og våre lokale ressurser, representerer muligheter som vi må gripe.

Får vi til dette vil enda flere se til Innlandet!

Kommentarer til denne saken