Her kommer en pasient til pandemimottaket på Gjøvik sykehus. Smittede skilles fra andre for å hindre spredning

Pasienter tas inn i parkeringshuset under Stråleenheten i sykehuset og fraktes i den underjordiske gangen over til sengepost 3E ved kirurgisk avdeling.