Ja, Norge er av de land i hele verden der kvinner og menn er mest likestilt. Stadig får vi likevel påminnelser om hvordan holdninger og prioriteringer over lang, lang tid fortsatt kan ha enorm betydning for den enkelte kvinne.

Sist uke kom den sjokkerende rapporten som indikerer at 22 prosent av norske kvinner er blitt utsatt for voldtekt. Det er flere enn hver femte kvinne. Kartleggingen beskriver en stor økning i omfanget siden forrige undersøkelse, for snart ti år siden. Særlig er det flere unge som sier at de har opplevd seksuelle overgrep. Samtidig oppgir én av ti kvinner i samme kartlegging at de har opplevd å bli utsatt for alvorlig, fysisk vold av kjæresten sin.

Tallene i seg selv tilsier at vi har et stort samfunnsproblem, som har fått øke i det stille. Både overgrepsmottakene og politiet er åpne om at mørketallene trolig er store. Fordi det dessverre er så altfor kjent at svært få voldtektsanmeldelser kommer så langt som til retten, og at frifinnelsesprosenten i disse sakene er flere ganger høyere enn i straffesaker generelt.

Derfor må omfanget måles på andre måter enn i den årlige politistatistikken. Og holdningene må forebygges på vesentlig bredere fronter enn den allmennpreventive funksjonen av fengselsstraff. Det som gjøres nå, er åpenbart ikke godt nok. Og prisen for det betaler nye generasjoner av kvinner. Noe som blant annet bekreftes i studentenes årlige helse- og trivselsundersøkelse.

Da er det ekstra bekymringsfullt at et ekspertutvalg nylig konstatert at kvinners helse og sykdommer som i større grad rammer kvinner, har lav status i helsevesenet. Og at det gir systematiske svakheter i helsetjenestene til kvinner.

Dette er to alarmerende funn fra situasjonen i dag. Situasjoner som ikke lar seg løse ved økte bevilgninger. Dette handler om holdninger. Om forebygging, og grunnleggende prioriteringer innenfor flere fag, saksområder og akademia.

Ikke minst handler det om bevisstheten ute i de tusen hjem, i klasserommene, kontorene, bedriftene og organisasjonene. Her kan den enkelte faktisk utgjøre en stor forskjell.