Her inntar 75 barn rådhuset for å si sin mening om byutvikling

Fredag var 75 barn og unge på besøk på rådhuset på Gjøvik. Her fikk de være med å påvirke hvordan kulturhuset på Gjøvik skal være.