Hopp til innhold på siden:

Vaksinasjon

Dette er de offentlige tallene for antall vaksinerte i OAs kommuner.

Bekreftede smittetilfeller

Smittetilfellene er bekreftede, altså de som er blitt testet og fått påvist korona.

Følgende bør testes for covid-19:

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle i ungdomsskolealdre eller eldre som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene.
  • Andre grupper etter vurdering av lege.
  • Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Kilder for tallene er Folkehelseinstituttet og kommuner. Tallene oppdateres minst daglig.

Smitteutvikling siste 14 dager i Vestoppland

Anker: Sykehusinnleggelser

Sykehusinnlagte

Kildene for tallene er Helsedirektoratet og de fire helseregionene, og oppdateres daglig. Antall intensiv- og respiratorpasienter rapporteres på helseregion-nivå. Tallene på innlagte kan stige og synke, etterhvert som pasienter blir lagt inn, skrives ut som friske, eller dør.