– Jeg trillet en sovende baby og gikk langt ut mot veikanten på høyre side av veien, fordi den er bredest der. Rett etter innkjøringen til Råelåsen barnehage kom en bil over den hvite stripen og traff meg med speilet, forteller Reite.

Bilspeilet ble kvestet, Eivind Reite fikk brist i flere ribbein og en kraftig forslått albu. Og han fikk en skikkelig støkk.

– Jeg ble truffet av høyre speil i arm og ribbein så hardt at speilet sprakk. Men det som var mest skummelt var at barnevognen ble slengt inn mot bilen som traff den. Min venstre albue tok smellen fra speilet, noe som gjorde at vognen ble kastet inn mot bilens bakre hjulbue på høyre side. Venstre bakhjul på vogna ble knust, men heldigvis veltet vogna ned mot høyre, forteller Reite.

Reddet av fempunktssele

Babyen gikk det bra med.

– Heldigvis var han blitt så stor at han ikke lå løs i vognen, men satt festet i fempunktssele. Hvis ikke hadde han blitt slynget ut og det kunne gått riktig galt, sier Eivind Reite.

Etter den hendelsen har han blitt ekstra forsiktig i trafikken.

– Ja, du kan si jeg kikker meg litt ekstra over skulderen, sier Reite.

Det er fem år siden han ble påkjørt da han trillet under pappapermen. Eivind Reite er glad flaksen var på hans side og at verken han eller guttungen ble alvorlig skadd.

Fortsatt må store og små gå, sykle og bruker sparkesykkel i veiskulderen langs den trafikkerte veien. Det er også skolevei for flere barn. Eivind Reite lurer på om det må en enda alvorligere ulykke til for at noe skal skje med trafikksikkerheten for de myke trafikantene.

5000 kjøretøy i døgnet

Narverødveien går fra Presterødkrysset og videre mot Husvik. Reite ble påkjørt midt mellom innkjøringen til Råelåsen barnehage og rundkjøringen på Snippen.

5000 biler passerer i gjennomsnitt i døgnet langs den delen av Narverødveien. 6 prosent av de 5000 er lange kjøretøyer. Det viser tall fra vegtrafikk.no, hentet fra 2019.


Det er blitt gjort forsøk på å lage en midlertidig gang- og sykkelvei her, men det har ikke ført fram. Blant annet fattet bystyret i Tønsberg et vedtak for to år siden om å få til en trygg løsning i påvente av reguleringen av Basatomta, men kommunen måtte nylig ta ned midlertidige gang- og sykkelveiskilt fordi det er fylket som har veimyndighet her.

Omveier for kjentfolk

For lokalkjente er det mulig å ta en annen vei, i hvert fall så lenge det ikke er vinter og snø. Gjennom skogen som strekker seg fra Søndre Slagen kirke og bort til Bülowstua går det en grusvei som mange bruker. Men mange velger likevel Narverødveien.

Den lille stunden Tønsbergs Blad står sammen med Reite for å ta bilder av ulykkesstedet suser buss og mange biler forbi samtidig som små barn krysser Narverødveien, sykler og står på sparkesykler. Men noen trafikksikkerhetstiltak på strekningen blir det ikke med det første.


– Vi har spilt dette inn for fylket mange ganger. Narverødveien er en fylkesvei og de må prioritere å bygge gang- og sykkelvei der, sier Jarle Krokeide, senioringeniør i Tønsberg kommune.

– Vi vet det er en «missing link»

– Vi er klar over at det er et behov for gang – og sykkelvei på den strekningen. Vi har et ønske om gang- og sykkelvei helt fra Presterødkrysset til Klopp. Strekningen fra starten av Basatomta til Snippen er en missing link og vi ønsker å få det bort, men det er en kostnadskrevende ting, sier Alf Martin Olsen, ingeniør og rådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

For tiden bygges det gang- og sykkelvei fra Solvindveien til Kiwi-butikken på Råel. Fra rundkjøringen på Snippen og fram til Husvik skole er det sammenhengende gang- og sykkelvei. Og i høst skal den forlenges slik at den fortsetter ned til Husvikveien. På denne strekningen er det registrert 3000 kjøretøy i døgnet.