Hentydning til Balke

Av

Det er bokstavelig talt tyngde over årets første utstilling på Peder Balkesenteret.