Det melder Ragnhild og Eldbjørg Hemsing på vegne av festivalen i en pressemelding fredag morgen.

«Som festivalarrangør er vi nå i en situasjon med stor usikkerhet og med nye strengere retningslinjer og restriksjoner på grunn av covid-19. Etter samtaler med kommuneoverlegen i Nord-Aurdal, har administrasjonen i samråd med styret til Hemsingfestivalen bestemt å flytte festivalen fra februar til 8.–10. oktober i år. Dette er derfor ingen avlysning, men en endring av datoer», heter det i meldingen fra festivalen som legger til at festivalen i oktober vil blir den samme som skulle gått av stabelen i februar.