Gå til sidens hovedinnhold

Heltidspolitikk: Du snakker om min arbeidshverdag, Sveen

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Torvild Sveen fra Senterpartiet hadde i forrige uke et innlegg om at heltidspolitikken må styrkes i Gjøvik. Det går vel ikke an å være uenig i det Sveen? Det er et tverrpolitisk ønske om dette. Men har vi alle samme mål og virkemiddel for å få det til? Jeg er noe usikker.

Vi i Arbeiderpartiet har heltidskultur som en av våre viktige kampsaker. Og det er LO og Arbeiderpartiet som kan få det til. For jeg er usikker på om høyresiden har heltidskultur som sitt store fokusområde. Det blir sagt at: «en stemme til Sp er en stemme til Høyre»? Vil man da oppnå så mye med den koalisjonen som er per i dag i Gjøvik med Senterpartiet og Høyre?

Sveen fremstiller noen tall om deltidsstillinger og nevner dette med sykefravær. Jeg merker meg også at han mener at økt grunnbemanning gir økte heltidsstillinger. Har du noen gang jobbet med turnus Sveen? Eller vet du hva det vil si å kun øke grunnbemanningen? Misforstå meg rett, av og til må man selvfølgelig øke grunnbemanningen. Men da er det fordi det er økt behov for tjenester hos tjenestemottakerne. Ikke fordi man skal øke grunnbemanningen og skape en heltidskultur.

Det du fremstiller i ditt innlegg Sveen er nettopp min arbeidshverdag. Jeg jobber for en heltidskultur, jeg jobber for å øke grunnbemanning og jeg jobber for å få ned sykefravær i mine enheter. Du får det hele til å virke så enkelt i ditt innlegg. Dette er komplisert Sveen, og vi kan ikke bare komme med noen fine ord og si at dette er en kvinne- og familiekamp. Det er så mye mer. Det er et samfunnsproblem vi må løse.

Vi må løse utfordringene det er for de unge nyetablerere som skal kjøpe seg bolig, det økende behovet for arbeidskraft i tiden fremover. Og da snakker vi ikke bare om eldrebølgen. Vi har flere tjenestemottakere som har behov for omfattende bistand innen helse og omsorgssektoren i årene som kommer. Dette er et langtidsprosjekt som ikke kan forhastes med lettvinne, raske løsninger. Det må satses over tid. For dette vil koste. Mye. Men det er noe vi i Arbeiderpartiet er villig til å satse på. Vi vil kjempe for en heltidskultur hvor ikke bare kvinner og familier er i fokus. Men også kvalitet på tjenestene vi skal levere. For det ser det ut til at du har glemt i ditt innlegg Sveen; kvalitet.

 En jeg kjenner godt sier dette: «god faglig jobbing er god økonomi» Og det tror jeg jammen meg han har rett i. Jobber vi blant annet godt med faget i store gode fagmiljøer med flinke og kompetente fagfolk og har hele stillinger, ja  så vil dette skape god kvalitet på tjenestene, forutsigbarhet for tjenestemottakeren og at vi i andre enden forvalter midlene bedre. En vinn – vinn situasjon for både arbeidstakere og arbeidsgivere. 

I slutten av ditt innlegg Sveen sier du at «mer kunnskap gir bedre innsikt og forhåpentlig bedre avgjørelser». Det har du nok rett i Sveen. Vi i Arbeiderpartiet samarbeider godt med Fagforbundet og har god kunnskap på dette med heltidskultur. Derfor kan vi si at dette er noe vi vet må tas over tid. Men vi er villige til å ta kampen mot deltid og skape en heltidskultur. Så får vi se hvem som stemmer på den riktige arbeidsgiveren til høsten.

Godt valg.

Kommentarer til denne saken