Helsesykepleieren har en spesiell mulighet til å skape en relasjon til elever i situasjoner hvor spesialisthjelp kan være nødvendig. Derfor mener Innlandet FpU at helsesykepleieren skal kunne henvise elever til barne- og ungdomspsykiatrien, BUP.

Psykiske lidelser er et stort problem blant unge, det kan ta lang tid før det tas kontakt med skolehelsetjenesten, og enda lenger tid før det blir tatt kontakt med for eksempel fastlege som har mulighet til å henvise til BUP. Helsesykepleieren og skoleverket har en større mulighet til å observere elevers atferd og endringer i atferd og kan med dette sette i verk tiltak og henvisninger, med større begrunnelse, på et tidligere tidspunkt. Dersom helesykepleieren kan henvise elevene til BUP vil flere unge kunne få hjelp til sine psykiske utfordringer tidligere. Dette gir større bedringsutsikter da den psykiske lidelsen ikke har gått for langt.

Med den økende forekomsten av psykiske lidelser er det viktig å sette i gang gode tiltak for å bremse utviklingen av dem. Innlandet FpU mener derfor det bør være en selvfølge at skolehelsetjenesten skal kunne henvise barn og unge til barne- og ungdoms psykiatrien.

Stine Jakobsen

Nestformann Innlandet FpU