Helsesjefen sier Anne Enger hadde deres fulle tillit - men hun måtte gå

– Skifte av styreleder handler om en helhetlig sammensetning i styret, sier Svein Gjedrem.