– Ut ifra pågående arbeid med risikovurderingen som planlegges ferdigstilt 26. januar 2022, vurderer Folkehelseinstituttet at det er grunnlag for å lette på tiltak. Vi anbefaler å gå over til et lavt tiltaksnivå, slik det er beskrevet i oppdrag 601, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i de siste anbefalingene fra myndighetene.

Helsedirektoratet støtter opp om dette:

– FHIs vurderer at det er hensiktsmessig å åpne for lavt nivå før smittetoppen. Helsedirektoratet er enig i denne vurderingen. Vi må forvente at dette bidrar til økt smitte, økt sykefravær og økt belastning på ulike deler av samfunnet i en periode, skriver de i sine anbefalinger.

Flere lettelser

Et lavt tiltaksnivå vil ifølge FHI blant annet bestå av:

– Fortsatt anbefaling om å holde én meters avstand

– Ingen antallsbegrensninger i private hjem

– Fjerne kontaktreduserende tiltak i skoler og barnehager, og overgang til symptombasert testing

– Mer fleksibel bruk av hjemmekontor

– Ingen skjenkestopp

– Organisert fritidsaktivitet kan foregå som normalt både innendørs og utendørs for alle aldersgrupper

Utfordrende

FHI understreker at det er usikkert hvor stor belastningen på spesialisthelsetjenesten vil bli på det meste, og at det er mulighet for at tiltaksnivået kan måtte heves dersom situasjonen blir uhåndterbar i kritiske sektorer.

– Helsedirektoratet slutter seg til dette og vil understreke viktigheten av å kunne oppskalere raskt ved et eventuelt behov, skriver Helsedirektoratet.

Helsemyndighetene venter en relativt raskt økende belastning på sykehusene de nærmeste ukene.

– Helseforetakene har kapasitet til å kunne håndtere det antallet pasienter som modelleres av FHI, men det vil innebære omlegging av drift som kan påvirke helsetilbudet til andre pasientgrupper, heter det i anbefalingene.