Helseministeren svarer: Kutter støtte til å fikse barns utseende 

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

I dag bruker vi skattepenger til å fikse på barns utseende. Det bør vi slutte med.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hvert år begynner 30.000 barn og unge med tannregulering. I fjor hadde rundt 40 prosent av alle ungdommer i aldersgruppen 13-14 år en eller annen form for regulering. Det er veldig mange! En del barn og unge trenger regulering fordi de har tannstillingsfeil som gir skjevt bitt eller økt risiko for tannsykdommer. Men mange har tannregulering av kosmetiske grunner.

I dag gir staten støtte til regulering av både de alvorlige og de kosmetiske tilfellene. Det siste bør vi slutte med. Regjeringen foreslår dette i neste års forslag til statsbudsjett. Oppland Arbeiderblad er på lederplass kritiske til forslaget.

Jeg synes det er underlig at Oppland Arbeiderblad mener det er riktig å bruke fellesskapets midler til å sponse forbedringer av barns og unges utseende. Dagens ordning kan bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil.

Den økonomiske støtten oppmuntrer også foreldre til å starte opp med helt unødvendig og svært kostbar tannregulering. Størstedelen av regningen er det jo mor og far som ender opp med fordi den statlige støtten dekker en mindre del av kostnadene. Faktisk er det slik at mens staten i dag bruker om lag 130 millioner kroner på å subsidiere kosmetisk tannbehandling, er norske foreldres andel av regningen på minst 195 millioner kroner.

En ny rapport fra SSB konkluderer også med at det er barn i familier med høy inntekt som i størst grad benytter seg av dagens støtteordning. Det viser at dagens ordning ikke fungerer godt nok.

Tannstilling kategoriseres i tre kategorier. Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil mens gruppe C har minst alvorlige tilstander.

Vi vil følge Helsedirektoratets faglige anbefaling om å fjerne den statlige støtten for deler av gruppe C.

Oppland Arbeiderblad er kritiske til at regjeringens forslag kommer før en arbeidsgruppe bestående av Helsedirektoratet og fagmiljøene har levert sin utredning. Støtte til tannregulering til barn og unge vært grundig utredet i flere år. Blant annet foreslo Helsedirektoratet i to rapporter i 2014 og 2017 å ta bort støtten til tannregulering til barn som er kosmetisk begrunnet. Utredningen som nå er under arbeid omhandler mer enn gruppe C. Gruppen skal blant annet levere faglige råd slik at vi får de endelige detaljene på plass om hvem som skal få støtte. Rådene fra denne arbeidsgruppen er derfor viktige og relevante for det videre arbeidet.

I media og sosiale medier har det versert en rekke bilder av tenner som skal illustrere hvem som mister støtte med regjeringens forslag. Denne bildebruken gir en misvisende og feil fremstilling av saken. Flere av bildeeksemplene som har blitt brukt ville fått behandling i Norge også etter endringen som er foreslått i statsbudsjettet. Det er bare støtten til kosmetisk begrunnet regulering som skal fjernes. Støtten til regulering på grunn av trang tannstilling eller for lite plass i kjeven vil bli opprettholdt. Den nøyaktige avgrensningen kommer først etter Helsedirektoratets nye utredning kommer i november.

På sikt vil denne omleggingen trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering hvert år reduseres fra 30.000 til 20.000.

Innstrammingen av stønad i gruppe c skal innføres gradvis fra neste år og kommer ikke til å berøre personer som har startet behandling i år. Vi skal fortsatt støtte tannregulering til barn og unge. Men skattepengene skal gå til dem som gjør det for helsas del. Ikke for utseendets del.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken