Helseministeren gjør det klart - det blir ingen omkamp om Reinsvoll

Sykehuspsykiatrien skal til Mjøsbrua. Ferdig snakka fra helseministerens side.