Gå til sidens hovedinnhold

Helsefag er ikke byutvikling og valgkamp

oa mener

På Hamar fortsetter kampen for å få snudd om på Helse sør-østs vedtak om bygging og ikke minst plassering av Mjøssykehuset. Hamar-ordfører Busteruds framholder igjen at Mjøssykehuset på Moelv mangler støtte «i fagutredningene». Han henviser da til den seneste rapporten fra konsulentselskapet Cowi. De som skulle utrede en plassering av Mjøssykehuset på Biri eller Moelv, men endte opp på Brumunddal, ut fra et helhetsbilde med akuttsykehus to på Lillehammer og elektiv drift på Gjøvik.

Dette var en ren samfunnsanalyse. Vi skal ikke gå hele runden igjen om påviste unøyaktigheter og direkte feil i den. Det vi imidlertid kan si helt sikkert, er at samfunnsanalysen ikke tok for seg de helsefaglige sidene av saken. Og det er tross alt det denne prosessen handler om. Da bør vi lytte til de som kan helsefag.

En skal vel ikke forvente at samfunnsanalytikere eller politikere kjenner den medisinskfaglige utviklingen, ei heller de spesifikke endringene og problemstillingene denne fører med seg for de ulike fagmiljøene i hele det vidstrakte Sykehuset Innlandet. Men når disse helsefaglige miljøene faktisk har uttalt seg, skal en forvente at deres vurdering i en slik sak blir lyttet til av de som har påtatt seg å mene noe om den. Fordi dette handler verken om kortsiktig velgergunst eller byutvikling. Det handler om spesialisthelsetjenesten til alle oss som bor her.

Les også

Anestesilegen reagerer: – Uredelig taktikkeri

Det er ikke til å undres over at fagmiljøer i Hedmark sitter stille i båten slik interesse som politikerne der klarer å opprettholde rundt saken. Men det hele må sett fra innsiden framstå noe nær en farse. Mangeårig styremedlem i Sykehuset Innlandet, anestesilege Lars Olav Fjose, klarer ikke lenger sitte på hendene. Fjose sier det som ikke snakkes om; at også fagmiljøer i Hedmark ønsker samling. Og at et nytt sykehus på Hamar vil suge til seg funksjoner fra alle sykehusene rundt Mjøsa. ikke minst fra Elverum. Skal man først bygge et moderne sykehus, må det ha et innhold også ut fra oppdatert faglig tenking.

Spørsmålet nå er hvordan dette framgår i nullplussalternativet, om dette kommer ut med et Mjøssykehus light på Hamar, og hva som da blir til overs av penger og funksjoner til de øvrige sykehusene som skal bestå i et slikt scenario.

Kommentarer til denne saken