Blant annet vurderer de at det for døende pasienter må «gjøres unntak fra besøksrestriksjonene slik at nære pårørende får være til stede i livets sluttfase», skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Direktoratet ber institusjonene vurdere unntak fra besøksforbudet ut ifra hver pasients situasjon og den lokale smittesituasjonen.

Helsedirektoratet anbefaler også å åpne for besøk for at barn skal kunne leve et vanlig familieliv og for pasienter med demens eller annen kognitiv svikt.

Barn og demente skal kunne få besøk

Helsedirektoratet anbefaler også å åpne for besøk for at barn skal kunne leve et vanlig familieliv og for pasienter med demens eller annen kognitiv svikt.

«Det bør vurderes i hvilken grad besøk av pårørende til ulike pasientgrupper (...) kan ha en vesentlig positiv påvirkning på prognosen, eller om pårørende i vesentlig grad kan bidra til at pasienten overholder nødvendige smittevernrutine», heter det.

I tillegg vil Helsedirektoratet at institusjonene skal vurdere om pasienter med demens eller annen kognitiv svikt skal kunne ha med seg pårørende eller følgeperson under konsultasjon eller behandling.

Må loggføres

Direktoratet spesifiserer at alle besøk må loggføres, og at institusjonene som hovedregel ikke skal få besøk av personer med luftveissyndromer eller personer som er definert som i nærkontakt med dem.

«Helsedirektoratet vil straks starte arbeidet med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud», opplyser direktoratet.

(©NTB)