Fra mandag kan arbeidstakere i hele landet sende sykmeldinger og sykepengesøknader digitalt til arbeidsgivere. 

Hittil har sykmeldingens siste del, søknad om sykepenger, bare vært tilgjengelig i digital versjon i noen deler av landet. Nå innføres det i alle fylker.

– Dette betyr at alle arbeidsgivere nå må gjøre seg klare til å ta imot det som kommer til dem i Altinn. Når en arbeidstaker har valgt å bruke den digitale løsningen, er det slutt på papiret for denne sykmeldingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Hvert år utstedes det 3,5 millioner sykmeldinger, fordelt på 1 million sykmeldte. Nav-direktøren opplyser at den tiden som i dag brukes på å håndtere papirer og kommunisere via post og telefon, i stedet skal brukes på viktigere oppgaver.

– Målet er at sykefraværet kan bli så kort som mulig. I den videre digitaliseringen skal det bores enda dypere i hvilken støtte som kan gis til den viktige oppfølgingen på arbeidsplassen, sier Vågeng. (NTB)