Det viser en ny, norsk studie.

Funnene er gjort i den norske Kvinner og kreft-studien ved Universitetet i Tromsø (UiT).

– Funnene våre støtter virkelig hvor viktig det er med hjelp til røykeslutt, sier professor og førsteforfatter av studien, Inger Torhild Gram ved UiT til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Sammenlignet med de som fortsatte å røyke finner forskerne at det å slutte å røyke:

- reduserer dødelighet med 33 prosent

- reduserer risikoen for hjertesykdom med 67 prosent

- reduserer risikoen for lungekreft med 59 prosent

– Selv om du har røykt i mange, mange år, så hjelper det å slutte. Og det hjelper til og med mye, påpeker professor Gram.

85.000 kvinner i Norge i alderen 30 til 70 år ble fulgt i 14 år, og fikk tilsendt spørreskjema to ganger. Ved andre gangs spørreskjema, etter rundt sju år, kunne forskerne se at risikoen for dødelighet og sykdom var redusert for de som hadde sluttet å røyke sammenlignet med de som ikke hadde det. De første fikk spørreskjema i 1990-1991.

For å kunne finne sammenhengen mellom røyking og sykdom har forskerne kontrollert for andre relevante faktorer som spiller inn på sykdom, blant annet alkoholforbruk, utdanning og kroppsmasseindeks.

Men selv om resultatene av røykeslutt er oppløftende, finner forskerne også at hele ett av tre dødsfall blant kvinner er relatert til røyking.

– Og da ser vi på alle kvinner, både de som røyker og de som ikke røyker. Ser vi bare på røykere, er hele ett av to dødsfall relatert til røyking. WHO har tidligere sagt at Norge må satse mer på røykeslutt, og det er jeg helt enig i. Når vi ser på våre egne tall blir dette enda tydeligere, sier Gram.

– Satse på røykeslutt

I Norge begynte kvinner å røyke på slutten av 1960-tallet. Nå viser de negative helseeffektene seg. For i studien finner forskerne at flere kvinner enn noen gang dør for tidlig på grunn av røyking i Norge.

– Og selv om røyketallene nå er på vei ned, er toppen for røykedødsfall blant kvinner ennå ikke nådd, nettopp fordi effekten først vises flere år etter røykestart, forklarer Gram.

Hun viser til at Helse- og omsorgsdepartementet nå har ute på høring endringer i tobakksskadeloven.

– Det er viktig å få disse tallene på bordet, slik at politikerne kan se at det har veldig mye for seg å satse på at folk slutter å røyke, sier Gram.

– Unngå samme feil

Forskerne skal presentere de ferske funnene for andre tobakksforskere på den 15. verdenskonferansen om «Tobakk eller Helse», som skjer i Singapore 20. til 24. mars. Gram tror studien vil få betydning også for andre land.

– I utviklingsland begynner jo flere og flere kvinner å røyke, og med disse tallene kan vi vise ganske klart hva som da vil skje. Tobakksindustrien kjører på med reklame i de landene som ikke har så strenge regler som Norge. Det gjelder å unngå at kvinnene i disse landene gjør de samme feilene som vi har gjort i Norge, sier Gram. (ANB)