Det opplyser Helse sør-øst. Årsaken er økning i pasienter med korona, RS-virus og andre luftveissykdommer. Noen sykehus har måttet utsette behandling som kan vente, og det er iverksatt ulike lokale tiltak.

– Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, og det er derfor viktig at vi samarbeider godt, sier administrerende direktør Terje Rootwelt i Helse sør-øst i en pressemelding.

Direktøren utelukker ikke at sykehus i regionen kan gå i beredskap, men forteller at de har gode planer for å håndtere situasjonen. Oslo universitetssykehus har gjenopptatt møter for å koordinere intensivbehandlingen i regionen.

Smittesituasjonen i samfunnet kan medføre bemanningsproblemer for helseforetaket, og Rootwelt opplyser at de jobber for at sykehusansatte som trenger det, snarest skal få tilbud om tredje vaksinedose.

Hele 623 blodprøver er testet for RS-virus ved Sykehuset Innlandets lab på Lillehammer i uke 43. Av disse var 130 positive. I uke 42 var 53 positive prøver av totalt 450 analyserte prøver. Trykket ved barneavdelingen er høyt.

Helt spesielt

Ved Sykehuset Innlandets barne- og ungdomspost på Lillehammer var det tirsdag innlagt ti barn med RS-virus. Hit kommer barn fra hele fylket. Avdelingssjef og overlege Pål Christensen frykter trykket kommer til å vare lenge.

– Det er et helt spesielt år. For det første at RS-virus epedimien har kommet så tidlig. Den pleier å komme en-to måneder senere. Dessuten at den har tatt av så voldsomt. I tillegg er det lagt inn barn med andre andre typer luftveisvirus, sa Christensen til OA tidligere i uka.

Heldigvis blir barna raskt bedre når de får behandling, og de fleste kommer seg hjem etter noen dager eller en uke.

– Vi er nødt til å bruke alle rommene våre. Når vi renner over som nå, er det inntil fire pasienter på ett rom. Det er ikke ønskelig selvfølgelig, sier han.

FHI: RS-utbruddet øker kraftig i omfang

Utbruddet av RS-virus i Norge er i fremdeles i sterk vekst, ifølge FHI. Andelen positive prøver blant barn under 4 år øker mest.

– Antall positive prøver er økende, og sykehusene rapporterer om økende antall innleggelser, skriver Folkehelseinstituttet (FHI) i sin ukerapport torsdag. Der skriver de at antall positive RS-prøver ser ut til å ligge på et svært høyt nivå.

I forrige uke ble 8.625 prøver analysert for RS-virus. 2.300 av prøvene, eller 27 prosent, var positive. Uken før var andelen 17 prosent.

Det er blant barn i alderen 0–4 år det var størst andel positive analyser for RS-virus. Her var andelen 65 prosent forrige uke, mot 48 prosent uken før.

I aldersgruppen fem til ni år var andelen 38 prosent (29 uken før), men det var også en svak økning i andelen positive prøver i andre aldersgrupper.

Det har vært en økning i andelen positive prøver fro RS-virus i alle fylker.