Gå til sidens hovedinnhold

Helse sør-øst ønsker altså en høringsrunde nå for å motta de signalene som over de siste årene ikke er fanget opp

oa mener

Styret i Helse sør-øst holdt fredag ekstraordinært styremøte med sykehussaken i Innlandet på agendaen. Styret ble da orientert av administrerende direktør om de mange reaksjonene på samfunnsanalysen og prosjektgruppas anbefaling som ble lagt fram før jul. Direktøren konstaterte at det har blitt en stor debatt, men at det var Helse sør-øst forberedt på siden det er snakk om så store endringer – og de negative konsekvenser det vil medføre for kommunene som mister sine nåværende sykehus.

Som hun tidligere har antydet, ble det nå avgjort at kommunene skal få komme med reaksjoner på prosjektrapporten gjennom en kjapp, skriftlig høringsrunde. Fra før er det klart at de mest berørte kommunene er invitert til møte på helseforetakets hovedkontor på Hamar 27. – og 28. januar.

Høringsrunden vil gi Gjøvik kommune mulighet til å legge fram Oslo Economics gjennomgang av samfunnsanalysen, og spørsmålene konsulentene stiller om vekting og vurderinger de mener burde tippe i Gjøviks favør, når det gjelder plasseringen av akuttsykehus nummer to.

Vestre Toten vil få legge fram sitt ferske kommunestyrevedtak om nei til storsykehus og ja til utredning om «alle» muligheter for å bevare Reinsvoll sykehus, også tilknytning til andre helseforetak.

Gjedrem varslet at dette må kommunene gjerne gjøre. Men det Helse sør-øst egentlig ønsker med høringsrunden er å få konstruktive innspill på hvordan løse situasjonen politisk, slik at prosessen kommer videre innenfor det mandatet helseministeren har gitt. Altså målbildet med somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig, spesialisert rusbehandling i et nytt Mjøssykehus, et akuttsykehus på Tynset, pluss et akuttsykehus nummer to, og et elektivt sykehus med døgnfunksjoner.

Helse sør-øst ønsker altså en høringsrunde nå for å motta de signalene som over de siste årene ikke er fanget opp, tross alt fra vedtak i kommuner til Sykehuset Innlandet, tidligere og nåværende fylkeskommuner. Altså at Mjøssykehuset skal ligge på Moelv. Så er det mulig å forhandle om resten.

Det var dette som var enigheten før Helse sør-øst klundret dette til. Nå gjenstår det å se hvor dyp splittelsen faktisk er blitt.

Kommentarer til denne saken