Gå til sidens hovedinnhold

Helse sør-øst (HSØ) er i ferd med å åpne Pandoras krukke på nytt

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvem var Pandora? Jo, i gresk mytologi er hun en kvinne som ble skapt av Zevs til menneskehetens ulykke, som straff for at Promethevs hadde stjålet gudenes ild. Hermes brakte Pandora som gave til Promethevs' godtroende bror Epimethevs. På tross av advarsler lot han Pandora få et stort kar som hun hadde med seg. Karet har senere blitt framstilt som en eske, pandoras eske. Når Pandora omsider åpnet krukketoppen strømmet alskens sykdom, lidelser og plager ut, som siden har hjemsøkt menneskene. Bare håpet ble igjen på bunnen av krukken.

Håpet ble sluppet ut etter hvert, av Pandora, og det er det som kan hjelpe oss i kampen for sykehusene, som HSØ vil legge ned.

Siden krukken ble åpnet, har menneskeheten stadig møtt personer som har gjort alt de kan for å ødelegge for vanlige mennesker. Ledelsen i HSØ har noen av trekkene til disse personene.

De egenrådige politikerne som gir blanke i at 70 prosent av befolkningen i Oppland er mot hovedsykehus. De turer i vei i sin lukkede verden og tror at det er nok penger til alle lovnader som kommer fra SI og HSØ. Det kort og godt umulig, så sant Stortinget ikke bevilger nye milliarder til norgeshistorien største rasering av helsetilbudet for befolkningen i Oppland.

Store nedskjæringer står på rekke og rad og venter på å bli sluppet løs, spesielt vil Gjøvik og Reinsvoll få ødelagt store deler av de velfungerende avdelingene. Nå står intensivavdelingen på Gjøvik lagelig til for øksehugget.

Det vil bli stadig vanskeligere å rekruttere folk til ledige stillinger, og sakte, men sikkert, råtner sykehusene på rot. Hvis beslutningen blir at antall ansatte på det nye sykehuset blir 5000 til 6000, må man regne med en fordeling av arbeidsplassene mellom Mjøssykehuset og de gjenværende sykehusene, og det er rimelig å anta at miljøbelastningene vil være store, ca. 20–30 millioner km med økte reiser pr. år og med utslipp på flere millioner kg pr. år. Disse miljøbelastningene er av en slik karakter og vil ikke være i samsvar med nasjonale og politiske krav. Vi forventer og håper at politikerne som har gitt sine klare støtte til denne sentraliseringen, forlanger at HSØ legger stor vekt på dette før de tar en endelig beslutning om den framtidige sykehusstrukturen i Oppland og Hedmark.

Pandemien har vist oss at helsebyråkrater og politikere ikke prioriterer til det beste for pasientene. De har klart å få Norge ned på tabellen over antall intensivplasser pr. 100.000 mennesker, 5 plasser pr. 100.000. De ovennevnte tenker som så: Det er for dyrt å ha intensive sengeplasser. Det er for dyrt å ha norsk produksjon av medisiner. Det er for dyrt å ha store lagre av livsviktige medisiner. Det er for dyrt å ha for mange sykehus. Tenker disse personene på hva slags konsekvenser det får når flere sykehus blir borte? Det er jo rimelig sikkert at vi får langt alvorligere pandemier i framtiden.

De ovenfor nevnte vil rive bort mange sengeplasser, – noe de har drevet med siden 2004. I konseptfasen har SI følgende tall: Senger (2017) totalt 1160. Planer: 600 i Mjøssykehuset + 200 utenfor Mjøssykehuset. Antatt reduksjon: 360. Dette utgjør en sengereduksjon på over 30 %. Gjett hvem som ta vare på dem som ikke får komme inn på sykehuset? Jo de peker på kommunene. Kommunene, som har jobbet iherdig for å få komme i denne situasjonen, vil få store problemer med å finansiere disse utgiftene. Millionene vil rulle fort ut av kommunekassa. Her kommer Pandoras krukkeinnhold inn i sitt rette element. Mange eldre vil få langt dårligere behandling enn de har i dag. Alle pasienter, absolutt alle, vil få enorme utfordringer hvis det noen gang blir iverksatt bygging av ett nytt hovedsykehus. De ansvarlige bryr seg ikke. Vi andre får tro at det siste som ble sluppet ut av krukka, er–håpet.

Vi får håpe at det ikke blir noe av denne vanvittige planen. Vi får håpe at de de som styrer i dag blir byttet ut etter valget. Vi får håpe at de som inngår i de 70 prosentene som er mot hovedsykehus, vil utgjøre en kraftbølge som feier de ansvarlige ut av alle de posisjonene de innehar i dag. Det er kraften fra mange mennesker i gatene som forandrer historien. Håpet er at det store flertallet, som er imot hovedsykehus igjen tar til gatene og uttrykker sin vrede over politikere som arbeider for å legge ned sykehusene i Vest Oppland, slik de gjorde i 2003 og 2006 og 2013.

Kommentarer til denne saken